Kurs mod DM i matematik


HHX

På Køge Handelsgymnasium er fire elever fra forskellige årgange og klasser gået sammen om at analysere ’Big Data’ om danskernes levemåde i 2020. Dommerne belønnede gruppens arbejde og præsentation i regionsfinalen, og de fire elever er nu sendt videre mod en ny opgaveløsning til DM-finalen i næste måned.

 

”Vi kendte ikke hinanden, før vi meldte os til konkurrencen, men det har faktisk været rigtig spændende at arbejde sammen på tværs af studieretninger og årgange, og vi har fået meget ud af at sparre med hinanden. Jeg meldte mig, fordi jeg er glad for matematik, og synes det lød spændende at skulle behandle store mængder af data,” fortæller Cecilie Kragskov, der går i 3.x og læser Business Mathematics på Køge Handelsgymnasium. Hun løste opgaven sammen med klassekammeraten Jonas Ammonsen, Mehmet Simsir fra 2.u (Business Economics) og Magnus Skovborg Andersen fra 2.c (IBS – International Business Studies).

Opgaven bestod i at analysere et kæmpe excel-ark med data indsamlet af det anerkendte statistik- og analysebureau Voxmeter. På baggrund af danskernes besvarelser i dataene, har gruppen selv skulle vælge deres fokus for opgaven.


En balancekunst
”I starten var det svært at begrænse opgaven, men vi valgte at sætte fokus på at finde ud af hvem, der primært varetager indkøb i en husstand. Først lavede vi en test, der går ud på at afprøve en hypotese, for at komme frem til et svar. Vi opsatte to hypoteser, og kom frem til, at der var sammenhæng mellem hvem der står for indkøb og køn. Dernæst fandt vi ud af, at der er flere kvinder end forventet, der altid står for indkøbene i husstanden,” forklarer Cecilie Kragskov.

Regionsfinalen blev afholdt virtuelt fire omgange foran fire forskellige dommere torsdag den 17. september. DM-finalen i matematik foregår i 24 timer den 30.-31. oktober, hvor eleverne indlogeres på Scandic i Lyngby den 30. oktober, og skal arbejde med en helt ny opgave.

”De er simpelthen så seje, og de har arbejdet så motiveret sammen om opgaven i deres fritid. De er virkelig gået i dybden med det faglige indhold, og de havde fuldstændig styr på det, der skulle siges i deres virtuelle præsentation for dommerne. Her havde de blot 5 minutter til at fremlægge, og de valgte at gå rundt om bordet og skiftes til at tale foran pc og mikrofon. De har kun haft 14 dage til at omforme deres præsentation fra fysisk til virtuel,” fortæller Nicoline Maibomm Nielsen, der underviser i matematik og som har været tovholder på DM-deltagelsen på Køge Handelsgymnasium.

 

 

 

Iværksætteri og læring

Silas Krogen blev student fra HHX i 2015 og læser på CBS. Lige nu er han i praktik i egen virksomhed

Hjemsendelse af 1.årgang på HHX

Her er tale om en inddæmningsstrategi for at bremse smitte og beskytte øvrige elever og medarbejdere

Gymnasieelever dyster i forretningsudvikling

Fire elever fra 3.d på HHX går efter at blive regionens dygtigste inden for faget erhvervscase

Nyhedskategorier

Køge Handelsskole

EUD Business

EUX Business

EUV Business

EUD Student

HHX

Kursuscenter

Adgangsgivende forløb

Campus Køge