Karrieredage på Køge Handelsgymnasium


HHX

En studentereksamen åbner mange døre, og for 3.g’ere nærmer tiden sig, hvor de skal åbne døren til en ny fase af deres liv. For at give dem inspiration til at træffe det næste uddannelsesvalg, møder de tidligere KHS-elever til det tilbagevendende arrangement, Karrieredagene.

 

Lærerne Astrid Vandenbergh Haaeman og Anita Idorn koordinerer og afvikler i fællesskab det stort anlagte arrangement Karrieredage. Det foregår over to dage i auditoriet på Køge Handelsskole, så alle 3.g’erne på Køge Handelsgymnasium kan møde flere tidligere gamle elever, som kan inspirere til den mangfoldighed af videreuddannelser, som en studentereksamen fra Handelsgymnasiet giver adgang til. Eleverne præsenterer deres tilværelser efter Køge Handelsgymnasium, som deres personlige bud på en uddannelse- og karrierevej.

”Vi byder i år velkommen til ti gamle elever, som har sagt ja tak til at komme og dele deres oplevelser fra de forlod Køge Handelsgymnasium som studenter. De repræsenterer mangeartede uddannelsesretninger fra forskellige uddannelsesinstitutioner, og de sigter efter vidt forskellige job og karriereveje,” fortæller Astrid Vandenbergh Haaeman og fortsætter: ”De læser fx på CBS, Københavns Universitet, Professionshøjskolen, CPH Business og Danmarks Tekniske Universitet, så det bliver et fint udsnit af mulighederne efter handelsgymnasiet.” 


En del af en indsats
”Vi har haft stor succes med arrangementet, og det supplerer handelsgymnasiets andre aktiviteter omkring brobygning til videregående uddannelser rigtig godt – der har fx været uddannelsesmessen KarriereTanken i november, tilbud om studiepraktik i oktober og løbende vejledning fra StudievalgSjælland. Det er vigtigt for os, at vores elever bliver forberedt godt på fremtidens uddannelsesvalg. Desuden arbejder vi i den daglige undervisning med progression mod videregående uddannelse gennem forløbet, og Karrieredagene er endnu et tilbud om sikre dem et godt grundlag til at vælge retning,” siger Anita Idorn.

”Karrieredagene fungerer godt, fordi 3.g’erne let kan relatere sig til de gamle elever – i år har vi dimittender fra 2013, 2015 og 2017 på besøg – og omvendt husker de gamle elever snildt, hvordan det var at nærme sig slutningen på sin gymnasietid – selve studentereksamen og forventningen om alt det nye efterfølgende, som er spændende og anderledes,” siger Astrid Vandenbergh Haaeman.

”På linje med STX og HTX åbner HHX dørene op til lange videregående uddannelser på landets højere læreanstalter, CBS og universiteter – det er vigtigt for os, at vores elever får afsøgt hele palletten, så de kan træffe deres eget valg om retning for deres tilværelse. Her fra handelsgymnasiet bliver de klædt godt på med kompetencer inden for fx handel, sprog, globale forhold og økonomi – og derfra kan det gå i alle retninger,” siger Henrik Flyge, uddannelsesrektor på Køge Handelsgymnasium.

 

 

 

På besøg i fremtiden

Gymnasiematematik på Asgård Skole

Køge Handelsgymnasium og Asgård Skole har i september måned samarbejdet i faget matematik.

Årets første student på HHX

Nyhedskategorier

Køge Handelsskole

EUD Business

EUX Business

EUV Business

EUD Student

HHX

Kursuscenter

Adgangsgivende forløb

Campus Køge