Hvad skal EU bruges til?


HHX

Med godt et år til næste Europa-Parlamentsvalg var scenen sat, da Køge Handelsgymnasium og Vi Vil Europa inviterede til debat om, hvad EU kan bruges til og hvad man som medlemsland bør gøre op med sig selv.

Vi Vil EU-panelet var til dagens debat i auditoriet på Køge Handelsskole spækket med prominente navne som Stine Bosse (Europabevægelsen), Magnus Heunicke (Socialdemokratiet), Ulla Lyk-Jensen (Dansk Industri), Rasmus Nordqvist (Alternativet) og lokale Mads Andersen (folketingskandidat Konservative og Skoleudvalgsformand i Køge) og Morten Dahlin (Venstre i Greve og Folketingskandidat). Søren Warthoe, som er projektleder i Vi Vil Europa, fungerede som ordstyrer i debatten. Fra Køge Handelsgymnasiums side var lærerne Caroline Ballieu og Pia Bech tovholdere på dagens debat. 110 elever fra Køge Handelsgymnasium havde lagt billet ind på at overvære og deltage i begivenheden.

For paneldeltagerne bag Vi Vil EU er der ikke et spørgsmål om vidt Danmark skal være med i EU – eller foretage en exit a la Brexit. Med verdenens begivenheder som baggrundstæppe er det ingen mulighed at stå uden for den store europæiske fællesunion, lød det fælles budskab fra panelet på tværs af NGO, interesseorganisation og politiske skel undervejs i debatten.
For Ulla Lyk-Jensen, som repræsenterer interesseorganisationen Dansk Industri, er medlemskab af EU de danske industrivirksomheders mulighed for at have direkte adgang til et åbent eksportmarked med 31 lande. Hun kunne opsummere det ganske kort – M&M – markedsadgang og medindflydelse. Muligheden for at handle frit uden bureaukrati er en grundpille i dansk velfærd.  For Stine Bosse som landsformand i Europabevægelsen er EU stadig det fredsprojekt, det var til at begynde med – og måder til at holde fred er netop frihandel, samarbejde og opnå og have forståelse for hinanden, lød hendes budskab. Med EU har der været fred i Europa siden efterkrigstiden – den længste periode. Trods forskellige partibaggrunde var de fire politikere også enige i, at EU er godt for Danmark og godt for Europa. Der er så mange problematikker, som ikke kender grænser – og som skal løftes i fællesskab i EU fx migration, ungdomsarbejdsløshed, forurening, transport, trafficking mv. At EU sikrer gode forhold og udjævning af forhold for 510 millioner mennesker er kimen til fred. For at bringe balance i verden er EU også en nødvendighed til at stå fast i forhold til fx USA, Rusland og Kina.

What's in it for me?

På spørgsmål om, hvad man rent personligt får ud af EU svarede Rasmus Nordqvist fra Alternativet, at man ikke kan forvente det sker 1:1. Vi er EU-borgere. Og som danskere skal vi have interesse i at mennesker i fx Østeuropa bliver løftet ud af armod, og ungdomsarbejdsløsheden i Sydeuropa forsvinder. Den større lighed og bedre købekraft i de dele af EU giver større afsætning af vores varer – og fælles interesse i fred og velfærd – ren og skær ingen misundelse. Han opfordrede i stedet til, vi var mere ambitiøse: Hvis danske vilkår er bedre end andre steder i EU – eller end det, der foreslås i Europa-Parlamentet, så bør vi som danske borgere og politikere i stedet anbefale vores måde at gøre det på – som udjævning af forhold – og løfte det til en ny standard. Et godt eksempel på en ny standard, som opløftes til global standard, er den nye datalovforordning, som træder i kraft på tværs af EU den 26. maj. I forbindelse med Mark Zuckerbergs nylige foretræde i det amerikanske senat i forbindelse med sagen om Cambridge Analytica, lovede Facebook at leve op til den nye europæiske lov for datasikkerhed. Et andet eksempel på global standard er fx europæiske varemærkning, herunder CE-mærkningen.           

Panelet var desuden enigt i, at EU har stor indflydelse på vores hverdag, og det derfor er vigtigt, at vi taler og debatterer meget mere, om hvad vi vil med EU. I den demokratiske ånd er borgerne nødt til at gå med åbne øjne ind i samarbejdet, og klæde deres egne folkevalgte repræsentanter på og lade dem vide, hvad vi ønsker.

Teori og praksis gennem samme prisme

Mange af lærerne på KHS har perfaringer med det, de underviser i. Det gælder også Iben Diamant.

Ud over rampen med Castus’ frugtstænger

På innovationsstudieretningen er 1. g'erne kommet godt i gang med at lære at blive gode innovatører

Iværksætteri og læring

Silas Krogen blev student fra HHX i 2015 og læser på CBS. Lige nu er han i praktik i egen virksomhed

Nyhedskategorier

Køge Handelsskole

EUD Business

EUX Business

EUV Business

EUD Student

HHX

Kursuscenter

Adgangsgivende forløb

Campus Køge