Fra verdensmål til hverdagsmål


HHX

Vinderne på årets Medicicamp er netop fundet på Campus Køge. 81 1.g'ere fra HHX Køge Handelsskole, HTX Køge EUC Sjælland og STX Køge Gymnasium var samlet for at dyste om de mest innovative og geniale opfindelser, der handler om bæredygtighed og varighed.  

 

2.g'ere fra Køge Gymnasium (STX), Køge Handelsskole (HHX) og Køge Tekniske Gymnasium (HTX) har været samlet til to intensive innovationsdage, hvor de i år har arbejdet med FN´s Verdensmål med særligt fokus på bæredygtighed, der er et projekt i samarbejde mellem Campus Køge og Køge Kommune. Eleverne fra de tre gymnasier var blandet på alle holdene, og kommer med hver deres fagligheder rundet af deres uddannelse på hhv. STX, HTX og HHX.

Eleverne har på første dagen idéudvilket og brainstormet, mens anden dagen gik med at finpudse og fremlægge deres projekter. Hvert hold skulle finde frem til deres bedste idéer, skabe et visuelt produkt, som blev præsenteret for et eksternt dommerpanel. Dommerpanelet bestod i år af Niels Rolskov, Formand for Klima- og Planudvalget i Køge Kommune, Jacob Skjødt Nielsen fra Grøn Omstilling i Køge Kommune, rektor ved HTX EUC Sjælland Line Høyer og campus-koordinator ved Campus Køge Fie Illum Jessen.

Varige løsninger lønner sig
De 81 elever har i år arbejdet med et projekt under titlen "Herfra til Varigheden", der handler om vores liv i sameksistens og respekt for naturen, og hvordan man i sit nærmiljø kan implementere løsninger og teknologier, der skåner miljøet. Årets vinder var gruppe 13. Projektet illustrerede, hvordan man kan isolere rør på en innovativ måde.

"Vi arbejdede med, hvordan man kan isolere rør med tang istedet for plast. Der bliver brugt rigtigt meget plastic, det er absolut unødvendigt. Vi benyttede tang som isolering og bioplast - naturprodukter som er genanvendelige, brandhæmmende og er produceret ved 100% vedvarende energi," siger Julie Nedergaard Hansen, 18 år, STX Køge, og fortsætter:

"Det var virkeligt sjovt at skulle tænke nyt, og hvordan man kunne skabe en positiv forandring for miljøet. Vores gruppe var sammensat af elever fra de forskellige uddannelser, så vi havde mange forskellige kompetencer og livssyn. Vi havde slet ikke regnet med at vinde, vi var meget overrasket, da vores projekt faktisk var en meget enkelt," slutter en glad Julie Nedergaard Hansen.

Idérigdom og nytænkning
Dommerpanelet bedømte elevernes indsats på kreativitet og innovation men også på budgetering og mulighed for implementering. Alle grupperne fremlagde deres løsninger for dommerpanelet, hvoraf tre grupper blev udtaget til finalen. Udtagelsen byggede på fire kriterier for gruppernes løsning - den skulle være konkret, realistisk, nyskabende og slutteligt præsenteret på en inspirerende og overbevisende måde. En af årets dommere var Niels Rolskov, Formand for Klima- og Planudvalget i Køge Kommune:

"Jeg var glad for at se den store idérigdom, og de mange nytænkende forslag eleverne kom med. Vinderprojektet havde den unikke kvalitet, at det var baseret på lokalt tilgængelige råvarer. Vi har både tang og bioplast i nærområdet, så på den måde understøtter projektet det lokale erhvervsliv.
Det var altså både bæredygtigt, benyttede lokale råvarer og umiddelbart gennemførligt i praksis," siger han.

Fra Køge Handesgymnasium deltog Anders Kaarsholm og Camilla Ralkov på læresiden med innovationseleverne - om oplevelsen siger Camilla Ralkov: "Der var en god energi og synergi på campen, hvor hhx’erne særligt blev udfordret på deres evne til at lægge etableringsbudgetter for de innovative idéer, de kom op med. Eleverne arbejdede generelt godt sammen i de tværgymnasiasle grupper og brugte hinandens fagligheder - fuldstændig i Medicicampens ånd."FAKTA
MEDICI CAMP er en årlig begivenhed, der blev skabt med det faglige og det sociale i højsædet. Eventen er inspireret af renæssancens tilgang til opfindelser og ideudvikling som fx fyrstefamilien Medici i Firenze var det. I et arbejdskrydsfelt mellem filosoffer, videnskabsmænd og kunstnere, så nye banebrydende opfindelser dagens lys. MEDICI CAMP tager dermed fortidens innovationsskabelse med ind i fremtiden, og overfører idégenerering til de tre ungdomsuddannelsers forskellige tilgange til teori og praksis, hvor MEDICI CAMP lader de studerende opdage de gode samspil, der opstår i tværfaglige møder.


 

 

Gymnasieelever dyster i forretningsudvikling

Fire elever fra 3.d på HHX går efter at blive regionens dygtigste inden for faget erhvervscase

Translokation i en coronatid

Hele lørdag summede huset og omgivelserne af fejring af studenterne af 2020. Stort tillykke!

Elever får diplomer for deres produktudvikling

Nybagte studenter fra innovationsstudieretningen får overrakt et særligt diplom for KiMs-samarbejde

Nyhedskategorier

Køge Handelsskole

EUD Business

EUX Business

EUV Business

EUD Student

HHX

Kursuscenter

Adgangsgivende forløb

Campus Køge