Fra produkt til markedsføring


HHX

I august 2018 indledte innovationsteamet på Køge Handelsgymnasium et samarbejde med Orkla med KiMs som case. Før jul afleverede 2.g’erne stafetten til 3.g’erne, og de skal nu varetage næste fase af projektet. Det var Henrik Juul fra Wibroe, Duckert & Partners, som satte gang i den kreative proces, eleverne går igennem.

 

”Onsdag den 22. august 2018 indledte vi KiMs-projektet, og 2. g’erne mødte for første gang produktgruppechef Anders Hybholt og marketingkoordinator Henrik Juhler fra Orkla. De præsenterede casen for eleverne. De skulle komme frem til nye produktforslag til unge, ” fortæller underviser Anisa Buskov, som er tilknyttet projektet.
”Til CAMPUS+ under Køge Festuge indsamlede alle eleverne data til opgaven for at opnå empirisk indsigt i målgruppens holdning til chips. Herefter skulle eleverne samle op på alt data og præsentere pointerne for Anders Hybholt og Henrik Juhler – resultaterne skulle bagefter formidles i moodboard og andre værktøjer, som Orkla bruger i konceptudvikling,” siger Anisa Buskov.

Frem mod nyt mål
”Hen mod jul afleverede de tre 2.g klasser deres oplæg til produkter – og et af dem har Orkla taget til sig og vil implementere direkte. To andre produktoplæg er valgt ud, og lige inden jul lavede vi en overdragelsesforretning fra 2.g’erne til de to 3. g klasser. Nu handler innovationsprojektet om produktudvikling, strategi og kampagne og indsalg til dagligvarekæderne,” fortæller Anisa Buskov, som var med klasserne i København for at høre et oplæg afholdt af Orklas reklamebureau Wibroe, Duckert & Partners ved kreativ direktør og partner Henrik Juul. Victor Krogh Poulsen og Amanda Johansen deltog sammen med resten af årgangen på innovationsstudieretningen i inspirationsoplægget, som også bød på en tur ned gennem bureauets imponerende portefølje af kampagner for fx Tuborg, Squash, TDC, Børsen, Nykredit, SAS – og KiMs.

Victor Krogh Poulsen og Amanda Johansen fandt oplægget spændende og som god rampe for at komme i gang med opgaven.

”Henrik Juul er god til at formidle, og vi fik god indsigt i, hvad Wibroe, Duckert & Partners laver som bureau. Oplægget har sat godt gang i tankerne til det kommende projekt,” siger Victor Krogh Poulsen. Amanda Johansen er enig: ”Her er virkelig tale om praksisnær undervisning, når vi kommer ud – som til bureauet – og ser, hvordan teorien fra undervisningen bliver omsat til praksis. Allerede under Henrik Juuls oplæg væltede ideerne frem, og min gruppe og jeg var allerede i gang med at idegenere på hjemturen. Opgaven for vores årgang er at forberede det pitch, som skal bruges som rampe til at fyre de nye koncepter af, som 2.g’erne afleverede,” siger Amanda Johansen.
”Det bliver fedt at se, hvad der kommer videre fra vores arbejde, når vi til slut aflevere vores projekt til Anders Hybholt og Henrik Juhler fra Orkla og videre til Wibroe, Duckert & Partners,” siger Victor Krogh Poulsen.
”I midten af uge 10 fremlagde klasserne deres brief med et væld af originale ideer for Anders Hybholt og Henrik Juhler – nu skal klasserne forberede deres præsentationer for key account manager med henblik på indsalg til dagligvarekæderne.  Den, der vinder denne KAM-præsentation skal faktisk møde KAM fra Dagrofa for at fremlægge deres KAM-præsentation,” siger Anisa Buskov.

 

 

 

Ny retning i fremtiden

Med GSK matematik på Køge Handelsgymnasium har Kasper Thrane løftet sig fra C til A over to forløb

Iværksætterdrømmen er mulig

Hvor der er vilje er der vej: Dommerne til InnoCamp er tidligere elever, der udlever drømmen

Franske forbindelser

Med gæster fra gymnasium i Perpignan fik HHX-eleverne mulighed for at teste deres sprogkundskaber

Nyhedskategorier

Køge Handelsskole

EUD Business

EUX Business

EUV Business

EUD Student

HHX

Kursuscenter

Adgangsgivende forløb

Campus Køge