EU-parlamentariker for en dag


HHX

24 studerende fra Køge Handelsgymnasium rejste til Strasbourg for at være EU-parlamentarikere for en dag.

24 studerende fra Køge Handelsgymnasium rejste til Strasbourg for at være EU-parlamentarikere for en dag. Sammen med unge fra 21 europæiske lande skulle de hoppe i de virkelige parlamentarikeres sko og diskutere aktuelle problemstillinger på Euroscola-dagen i Europa-Parlamentet.

Henrik Mayntzhusen og Astrid V. Haaeman ledsagede 24 udvalgte studerende til at deltage i EU's tiltag Euroscola, som samler studerende fra europæiske skoler for at diskutere politik på tværs over medlemslandene. Tiltaget handler om at vække de unges interesse for EU og europæisk politik, at skabe forbindelser på tværs og lade de unge få en sproglig oplevelse ud over det sædvanlige. 40 studerende på Køge Handelsgymnasium havde med en motiveret ansøgning anmodet om at deltage i turen til Euroscola 16. april, men der var kun plads til 24 heldige, som blev valgt ud på baggrund af deres motivationer, karakterer og lavt fravær.

Tætpakkede programmer
Holdet rejste af sted fra Køge Handelsgymnasium tirsdag aften med ankomst til Strasbourg onsdag formiddag. Her gik undervisere og de studerende ud i byen for at lære den at kende på nærmere hold – med sightseeing til fods og på kanalrundfart. Om aftenen gik alle ud sammen for at smage det lokale køkken, inden det var tid til samle kræfter til Euroscola-programmet torsdag den 16. april. Kl. 8 om morgen gik programmet i gang. Mere end 500 mennesker mødtes i EU-parlamentet på de faste parlamentarikeres sæder. Der var en indledende præsentation af EU, efterfulgt af elevpræsentationer af egen skole og land fra alle 22 deltagende skoler. Hana Kristensen fra 2c havde fået til opgave at fortælle om Køge Handelsgymnasium, Køge og Danmark. De unge fik mulighed for at afprøve afstemningssystemet i parlamentet gennem en meningsundersøgelse om de unges holdning til spørgsmål om sprog, møntfod og medlemskab i EU. Sidste punkt i den store mødesal var en runde, hvor de unge kunne stille spørgsmål, som blev besvaret af to administrative medarbejdere i EU, hvorefter de studerende arbejdede med seks emner i mindre kommissioner. Emnerne, de behandlede mundede ud i konkrete forslag, som alle de unge samlet i parlamentet skulle rejse, debattere og stemme om.  Sidste punkt var quiz om fx litteratur, musik, bygninger og geografi, hvor fire grupper var dannet på baggrund af de unges tilkendegivelser om hinanden i løbet af dagen. Efter ti gode timer i Europa-Parlamentet gik det danske hold sammen ud i byen for at nyde en god middag sammen, inden afgang til Danmark. 

Kulturforskelle i EU
På forhånd skulle de studerende i grupper af fire forberede sig på et givent område fx ”Miljø og vedvarende energi”, ”Informationsfrihed og borgerkultur”, ”2015 – det europæiske udviklingsår”, ”Europas fremtid”, ”Migration og integration” og ”Ungdomsbeskæftigelse”.

Alexander Mølbak (3d), David Karpantchof (2a), Malthe Plesner Andersen (1e) og Matilde Mølholm (2a) havde ”2015 – det europæiske udviklingsår” som deres arbejdsfelt på Euroscola-dagen. På tværs af de deltagende skoler skulle de diskutere emnet, og deres arbejde skulle munde ud i konkret forslag, som alle unge skulle samlet om eftermiddagen skulle debattere og stemme om i Europa-Parlamentets store mødesal. 

”Det var en oplevelse at sidde i den store mødesal og opleve, hvor engageret alle 520 deltagere var. Vi talte med unge fra Holland og Østrig. Vi talte om ulandsbistand i kriseårene, hvor landene i syd generelt hænger i bremsen,” fortæller Alexander Mølbak
”Udvikling i EU er vigtig i konkurrence med Kina og USA. EU er en solidarisk union, som alligevel har flere midler end andre steder. Hollænder og østrigerne var meget interesserede i at hjælpe, men de glemte at tænke på finansiering EU,” siger Alexander Mølbak og fortsætter: ”Unionen er demokratisk, for der er dialog, hvor alle kan give deres synspunkt til kende. Undervejs oplevede vi kulturforskelle – og forskelle i landenes situationer. De østeuropæiske lande var meget på, men deres situation er meget anderledes end vores. De har mere at kæmpe for, som vi allerede tager for givet. Turen har været en fornøjelse – både fagligt og socialt. Jeg kendte ingen, da jeg steg om bord på bussen tirsdag. Nu har jeg fået mange gode bekendtskaber. Stemningen var været suveræn, vi har sammen haft en masse gode oplevelser – det var været en 100 pct. fantastisk tur,” siger han. Malthe Andersen er helt på bølgelængde: ”Vi har haft en berigende og indsigtsrig oplevelse i det europæiske politiske system. Turen var hård, men spændende. Vi arbejdede godt sammen med de forskellige nationaliteter. Turen har givet mig en bedre indsigt i EU, men jeg er stadig skeptisk overfor EU. Men det var overvældende at opleve hele apparatet – og den store mødesal var imponerende,” siger Malthe Andersen.
”Jeg var lidt skuffet over de andre landes unges engelskkundskaber, men imponeret over tolkene, som får dialogen og debatterne til at glide i mødesalen. Turen har været guld værd, også socialt. Vi har været sammen på tværs af klasser, og der har ikke været noget brok. Vi fik også gastronomiske oplevelser, masser af sol og oplevelse af byen Strasbourg.

På egen krop
”Det har været en utrolig fed tur at være på. Det var fantastisk selv at kunne være aktiv og gå rundt og agere som en EU-parlamentariker,” siger Maria Schiller (2c).
”Det var virkelighed, og det var interessant at se, hvordan de arbejder. Det var spændende at møde mennesker fra andre dele af EU og høre, hvordan de oplever EU. Det var sjovt at stemme i den store mødesal. Det var en alsidig dag med oplæg, arbejde i kommissionerne, debattere og en quiz. Det var rart at vi først nåede en dag med sightseeing på vores ret komprimerede tur. Det at være af sted med andre ligesindede på tværs af årgange og studieretninger har været det hele værd,” siger Maria Schiller. Michael Valnert (2c) er enig. ”Det fedeste var at sidde i salen på parlamentarikernes faste pladser og lave afstemninger,” siger Michael Valnert. 
”Vi talte fx med unge fra Grækenland og Finland. Grækerne var meget farvet af deres nuværende situation. De var interesserede i at få pantordninger – og solceller med støtte fra EU. De har 310 soldage om året, og det er jo oplagt at udnytte. Det var en anderledes oplevelse at tale med dem, for de bringer hele kroppen i spil og gestikulerer vildt med armene. Deres kropsprog og tryk på ord får dem til at virke truende, når de argumenterer for deres sag. De var enormt søde at møde, men intense i deres fagter. Finnerne dermed var enormt stille i forhold til grækerne – og var tilbageholdende og blev tit bremset af grækerne, som bare talte videre. Det var sjovt at observere den type kulturforskelle på nært hold,” siger Michael Valnert.

Brande sin nation
”Det har været lærerigt at være med – og også sjovt at opleve så mange nationaliteter samlet på et sted omkring et formål. Man fik et godt indblik i andres velfærd fx i Cypern og i Slovenien. Jeg kunne også forstå på de unge fra de to lande, at medierne ikke er til at stole på. Det er helt anderledes i Danmark,” fortæller Emilie Sommer (3m).
”Det var sjovt at sidde i Europa-Parlamentets store sal, at stemme og at debattere. Det var en meget anderledes direkte måde at opleve EU som politisk faktor,” siger Emile Sommer. Daniel Taulund (2c) er enig. 
”Det har været en spændende oplevelse. Jeg fik yderligere den ære at være ordstyrer i min gruppe, og det betød jeg skulle fremlægge min gruppes synpunkter ved afslutningsdebatten. Det var sjovt – men jeg var også nervøs for at skulle være den ene af seks formænd, der på halvandet minut skulle tale til Parlamentet forud for debatten om miljø og vedvarende energi, som var vores emne. Det gjorde et stort indtryk,” siger Daniel Taulund. 
”Det var også interessant at se hvordan de forskellige lande præsenterede deres land ved velkomsten. Især de vestlige lande holdt sig til forskrifterne om påklædning og oplægs form og varighed, hvorimod de østlige lande gjorde meget ud af at promovere sig med sang, fløjtespil og nationaldragter,” siger Daniel Taulund.

EU's mangfoldighed tæt på
”Jeg har fået et langt større indblik i kulturforskelle og forskelle i velfærd i de europæiske lande efter at have mødt og talt med jævnaldrende fra Europa,” fortæller Helene Frennung (1k), som også var aktivt deltager ved eftermiddagens afslutningsdebat i parlamentet.  
”Jeg har fået et nyt syn og større respekt for det danske velfærdssystem – jeg har lært, vi ikke bør tage det for givet. Jeg mødte unge fra fx England, som ikke var for EU. De mente ikke, de fik nok ud af EU. Den engelske befolkning er generelt mod EU her i kriseårene, og de taler jo om at trække sig ud af samarbejdet,” fortæller hun. ”Der er store forskelle på de europæiske lande, og Danmark skiller sig meget ud på forskellige områder fx velfærd, sociale ydelser,” istemmer Julie Farø Jakobsen (1c) og fortsætter: ”Jeg mødte en fra Kroatien, som fortalte, at hvis man står uden job, dækker de sociale ydelser fra staten kun lige mad. Der var en fra Tyskland, som fortalte, at det første år som arbejdsløs, får man flere penge i støtte desto flere job, man søger. Andet ledighedsår blev man sat på fast takst. Ideen med at mere aktivitet giver mere støtte kunne man jo godt lade sig inspirere af i Danmark”.

”I min gruppe talte vi blandt andet om miljø. Alle var enige om, at vi skulle værne om det, men vi blev ikke enige om, hvordan EU burde prioritere sine midler,” fortæller Johan B. Nielsen (2l), som også var ordstyrer i sin gruppe og formand ved afslutningsdebatten. 
”Der var nogen, der fx synes, at den økonomiske krise krævede mere fokus end miljø lige nu – selvom grøn energi også kom på tale. Det var interessant at mærke på egen krop, hvordan EU arbejder og hvor store kulturelle forskelle, der er i EU. Trods det kan være svært at opnå enighed på tværs af alle medlemslande, oplevede jeg, at vi gerne ville have en større europæisk fællesskabsfølelses uden at skulle give afkald på vores diversitet. Mangfoldighed er godt,” siger Johan B. Nielsen.

Ude er godt
”Det har været en unik oplevelse. Vi har siddet på EU-parlamentarikernes pladser, vi har arbejdet med de virkelige EU-problemstillinger. Det var interessant at arbejde i mindre grupper i kommissionerne,” siger Kasper Krüth Larsen (2l)
”Her talte vi med studerende fra Spanien, Kroatien og Sverige. Vi diskuterede hvordan EU kunne nærme sig vores ideal. Vi talte meget om uddannelse og manglende interesse for EU’s arbejde og hvordan man kan løfte befolkningernes interesse. Stor del af dansk lovgivning udspringer af arbejdet hernede, så vi burde interessere os mere for sagen. Det var interessant at stille sig i sydeuropæernes sko – at se verden fra deres vinkel, når de forlanger større hjælp fra EU til at komme ud af krisen og håndtere udfordringer med fx bådflygtninge, som desperat søger bedre livsvilkår og muligheder i Europa” siger Kasper Krüth Larsen.
”Det var spændende at være i parlamentet og få et virkeligt indblik i at arbejde som EU-parlamentariker. Det var en autentisk måde at opleve hvor og hvordan EU’s love og dansk lovgivning laves,” siger Mads Holm (2c), som også selv deltog i den afsluttende debat. 
”Jeg har fået nye venner på Facebook fx fra Grækenland, Cypern og Litauen. Det var sjovt at blive udtaget til konkurrence i finalen og afstemningssystemet var sjovt at afprøve,” siger han.  
”Vi fik også i vores sparsomme fritid forsøgt os med franske specialiteter – vi fik prøvet vinbjergsnegle, foie gras, svinekæber og confit de canard,” siger Mads Holm.


”Det har været en fantastisk mulighed for os at kunne sende et hold engagerede studerende af sted på en tur lidt ud over det sædvanlige. De har fået en oplevelse for livet. De har været på en af de vigtige politiske scener i Europa og fået konkret indsigt i, hvordan Europa-Parlamentet arbejder. De har mødt unge fra hele Europa og har dermed kunne studere kulturforskelle og forskelle i problemstillinger, der vedrører os alle på tværs af unionen,” siger HHx uddannelseschef Palle Birch, som har fulgt gruppen på sidelinjen via en Facebook-gruppe med billeder og opdateringer fra turen.

Snart afgang til DM i håndbold

Lars Jørgensen og Mads Tærsbøl træner et dame- og et herrehold til DM i håndbold for handelsskoler

Hvem er skolens største bezzerwizzer?

Køge Handelsgymnasium har i år deltaget i den landsdækkende turnering på tværs af ungdomsuddannelser

Kager med mening

SEM – Sport & Event Managementstudieretningen på HHX skal arbejde med CSR-projektet "Bag for en sag"

Nyhedskategorier

Køge Handelsskole

EUD Business

EUX Business

EUV Business

EUD Student

HHX

Kursuscenter

Adgangsgivende forløb

Campus Køge