Elever vinder INTERREG-innovationspris


HHX

To elever fra 1e på Køge Handelsgymnasiums IBS-studieretning har sammen med to tyske gymnasieelever netop modtaget en pris for deres projektarbejde under et brobygningsbesøg i Lübeck i uge 16. Torsdag den 26. april mødtes de i Haderslev for at modtage prisen.

 

Innovationspris

Hvordan bliver vi en fælles INTERREG-region? Sådan lød opgaven, som i alt 30 skoler fra Tyskland og Danmark blev stillet, som led i et tværkulturelt brobygnings-samarbejde under EU. Eleverne havde blot tre dage til at lære hinanden at kende samt give deres bud på at løse opgaven. Formålet med International Business Studies på Køge Handelsgymnasium er netop, at eleverne får viden om og større forståelse for andre kulturer, og turen til Lübeck var velforberedt i undervisningen.

”Eleverne har i undervisningen arbejdet med kulturforskelle og landeportræt, inden besøget hos den tyske gymnasieklasse på Friedrich-List-Schule i Lübeck. Da vi ankom, blev eleverne straks inddelt i grupper bestående af to danske og to tyske elever, som sammen på kort tid skulle brainstorme og dernæst udvikle gruppens fælles bud på opgaveløsningen. Det var et kort besøg, og eleverne kunne godt mærke at det var et lidt hektisk program, hvor de skulle samarbejde på tværs af sprog og kulturer”, fortæller Tina Biil Eriksen, International koordinator på Køge Handelsgymnasium, som deltog på turen sammen med 1e og deres tysklærer Tina Blum.


Binde regionen sammen
”Eleverne i 1e havde set frem til at møde de tyske gymnasieelever, og gruppearbejdet foregik på både dansk, tysk og engelsk. Første dag i Lübeck blev eleverne præsenteret for et nyt idegenereringsværktøj, som skulle hjælpe dem til at ideudvikle sammen med de tyske elever. Juryen blev faktisk så begejstret for den løsning, som netop to elever fra 1e på Køge Handelsgymnasium har udviklet sammen med to tyske elever, at deres ”roadapp” løsning blev taget med som en ekstra vinder i den store INTERREG-konkurrence – en dertil oprettet innovationspris. Overrækkelsen fandt sted på INTERREG-konference i Haderslev torsdag den 26. april,” tilføjer Tina Biil Eriksen.

”De tyske gymnasieelever var lidt ældre, men meget imødekommende. I vores gruppe udviklede vi en app sammen med Nicklas og Nelson. Gennem appen kan man møde hinanden i Danmark og Tyskland - den minder lidt om instagram. Dagene gik hurtigt, men vi lagde mærke til både forskelle og ligheder på tværs af landegrænserne. Fx sidder de ikke med hver deres computer i undervisningen, men har et separat computerrum på skolen”, fortæller de to danske vindere, Oline Kjeldahl Bardino og Kristine Gaihede fra 1e på Køge Handelsgymnasium.

Besøget i Lübeck var det første af to, og i næste skoleår er Køge Handelsgymnasium værtsskole for de tyske gymnasieelever.

INTERREG hører under EU og har til formål at bygge bro mellem europæiske lande gennem projekter med fokus på fx uddannelse, innovation, samarbejde og bæredygtig udvikling. Formålet med dette projekt er, at unge mennesker arbejder sammen og lærer hinanden og ikke mindst hinandens kultur bedre at kende.

 

 

 

Teori og praksis gennem samme prisme

Mange af lærerne på KHS har perfaringer med det, de underviser i. Det gælder også Iben Diamant.

Ud over rampen med Castus’ frugtstænger

På innovationsstudieretningen er 1. g'erne kommet godt i gang med at lære at blive gode innovatører

Iværksætteri og læring

Silas Krogen blev student fra HHX i 2015 og læser på CBS. Lige nu er han i praktik i egen virksomhed

Nyhedskategorier

Køge Handelsskole

EUD Business

EUX Business

EUV Business

EUD Student

HHX

Kursuscenter

Adgangsgivende forløb

Campus Køge