Elever får diplomer for deres produktudvikling


HHX

80 nybagte studenter fra innovationsstudieretningen på Køge Handelsgymnasium får overrakt et særligt diplom sammen med deres eksamensbevis til lørdagens translokation, som bevis på deres nytænkende arbejde med at produktudvikle et helt nyt koncept til KiMs.

 

Virksomheden Orkla, der står bag KiMs produkterne, har stor respekt for de nybagte innovationsstudenters ’mindset’, og deres udvikling af et helt nyt nøddekoncept. Hos Orkla ser man frem til at tage hul på tredje år af det intense samarbejde med de kommende 2. og 3. års elever på studieretningen.

”Samarbejdet er på alle måder win-win for såvel eleverne, Orklas udviklingsafdeling samt os undervisere, og vi ser frem til at fortsætte med nye opgaver for KiMs. Virksomheden har fået input til alt i produktudviklingsprocessen, og de roser vores elevers idéer og løsninger samt elevernes evne til at se muligheder frem for begrænsninger. Udviklingsfolkene bag KiMs fortæller, at vores elever er med til at rykke noget ved de grænser, som de støder på i deres interne arbejde. Det er samtidig helt unikt for KiMs folkene at få lov til at løfte låget på deres kernemålgruppe – som er vores elever - og få elevernes bud på et nyt produktkoncept gennemarbejdet helt ned i mindste detalje om hvad der skal i produktet, hygiejne håndtering, vægt og emballage mv,” fortæller underviser Anisa Buskov.

Eleverne lukkes ind i KiMs verden
Samarbejdet med Orkla er helt anderledes end almindelig case-undervisning eller virksomhedsbesøg, da det er en årelang proces, hvor produktudviklingen for KiMs hele tiden bliver inddraget på forskellige måder i undervisningen. De nybagte studenter har afslutningsvis arbejdet med at fremlægge deres nye konceptidéer for udviklingsafdelingen, her skulle eleverne arbejde med de modeller, som folkene bag KiMs selv arbejder med internt fx med et kommunikationsbrief samt forslag til key account management præsentation til B-t-B markedet. Det er nogle helt andre modeller end de vante i undervisningen.
”Vi får mange flere informationer end vi selv ville kunne finde, når vi samarbejder over så lang tid, og lærer samtidig at anvende vores teori til at udvikle et nyt produkt. Vi får adgang til markedstal og dybere indsigt i målgruppen. Det hele er så virkelighedsnært, og vores elever er meget mere motiverede med deres arbejde, når det skal præsenteres for nogle fra erhvervslivet, som rent faktisk vil føre produktet ud i butikkerne. Vi har desuden fået poser fra KiMs til vores brobyggende elever fra grundskolerne, så vi kan vise og fortælle dem hvordan vi virkeliggør undervisningen i samarbejde med KiMs, når vores elever er med til at lave et rigtigt produkt,” forklarer Anisa Buskov.

Anisa Buskov løfter også sløret for den nye opgave for KiMs, hvor eleverne skal arbejde videre med det nyudviklede nøddekoncept, og med hvordan det kan lanceres andre steder end i detailhandlen. Samarbejdet har sået nye frø til flere virksomhedssamarbejder, og til efteråret vil de kommende 1.g’er blive en del af et nyt innovationsprojekt, hvor virksomheden Castus kommer til at medvirke.

Kommende iværksættere udklækkes
”Vi gik ind i projektet fordi vi har stor fokus på at styrke elevernes iværksætter tankegang. De sidste 10 år er Danmark nærmest blevet et iværksætterland, og vi er derfor rigtig glade for at have nogle stærke medpartnere i projektet som Fonden for Entreprenørskab og Sparringspartnerne, der bidrager med stor viden og værktøjer om hvad det kræver at blive iværksætter,” fortæller Finn Arvid Olsson, der til daglig er ansvarlig for internationale projektsamarbejder på Køge Handelsskole.

Han fortsætter: ”Projektet er med til at udvikle nogle læringsplatforme, hvor underviserne kan viden dele materialer og idéer. Hele KiMs samarbejdet vil være tilgængeligt for andre uddannelsesinstitutioner, der kan få gratis inspiration til nye måder at tænke undervisning og innovation på,” slutter Finn Arvid Olsson.

Samarbejdet med Orkla er en del af et større EU-Socialfondsprojekt koordineret af ZBC, der har fokus på undervisning i iværksætteri. Det giver eleverne fra erhvervsuddannelser og erhvervsgymnasier iværksætterkompetencer i forhold til at starte egen virksomhed. 

Iværksætteri og læring

Silas Krogen blev student fra HHX i 2015 og læser på CBS. Lige nu er han i praktik i egen virksomhed

Kurs mod DM i matematik

Fire elever fra vores HHX har kurs mod DM-finalen i Matematik i oktober.

Hjemsendelse af 1.årgang på HHX

Her er tale om en inddæmningsstrategi for at bremse smitte og beskytte øvrige elever og medarbejdere

Nyhedskategorier

Køge Handelsskole

EUD Business

EUX Business

EUV Business

EUD Student

HHX

Kursuscenter

Adgangsgivende forløb

Campus Køge