Brande det uhåndgribelige


HHX

Erhvervsliv og studerende spejler sig i hinanden

Teaterbygningen i Køge lagde rammen for fælles temadag for IBS fra Køge Handelsgymnasium. 

Erhvervsliv og studerende spejler sig i hinanden


Teaterbygningen i Køge lagde rammen for fælles temadag for IBS fra Køge Handelsgymnasium. Emnet var hvordan man kan fastholde og markedsføre uhåndgribelige produkter og serviceprodukter. Dagen vekslede mellem oplæg ved studerende og virksomheder.

400 elever og repræsentanter fra Geomatic A/S, ISS A/S og Blue Water Shipping A/S havde 30. oktober sat hinanden i stævne i Køge for at udfordre hinanden på teori og praksis. Faget som var i fokus på dagen afsætning på A-nivaeu. Underviserne Palle Linaa Petersen, Mads Vester Hegelund, Kim Damkjær og Dagny Thomsen var med for at dirigere dagens slag, hvor branding i en digitaliseret og globaliseret verden løb med opmærksomheden. Det blev en spændende dag om et svært fagligt emne – nemlig branding af serviceprodukter, som er svært at håndtere, fordi der i princippet er tale om produkter, kunderne ikke kan se.

Udveksling af viden 
3b lagde ud med et foredrag, som dannede fælles referenceramme for dagen. De gav med teoretisk afsæt bud på, hvordan man brander uhåndgribelige produkter. Efterfølgende præsenterede selvsamme klasse et forslag til reklamekampagne for Geomatic A/S, som arbejder med markedsanalyser. Geomatic A/S, som på dagen var repræsenteret af Lars Groth, Market Manager & Partner, kvitterede efterfølgende med et foredrag om virksomhedens konkrete arbejde med at udarbejde statistik og materiale til markedsføringsbureauer.

3e overtog bagefter scenen og præsenterede deres reklamekampagne for ISS A/S. Simon Svegaard, Business Analytics Manager – Group Marketing i ISS A/S, bød efterfølgende på et foredrag om ISS og beskrev deres serviceprodukter og de udfordringer, som virksomheden arbejder med. Her har de især fokus på fastholdelse af medarbejdere, som blev fremhævet og på hvordan deres kunder konstant er i et evaluerings-forløb for, at ISS hele tiden har en fornemmelse af deres tilfredshed.

Sidste præsentation stod 3E ligeledes for. De stillede forslag til reklamekampagne for Shipping-firmaet Blue Water Shipping.  Lars Tue Toftild, som er Director i Blue Water Shipping København, gav bagefter en introduktion til virksomhedens mange arbejdsområder. Herefter gik han ind i en diskussion med de studerende om virksomhedens strategier og vækstområder med udgangspunkt i den teoretiske ramme, som de studerende kender fra undervisningen i hverdagen. Han afsluttede det spændende foredrag med at fortælle om handelsgymnasiernes mange og attraktive karrieremuligheder hos Blue Water Shipping. Dagen bød på en masse konkret viden, der kan anvendes i en tværfaglig sammenhæng de fag, der kendetegner handelsgymnasiets faglige profil – nemlig kulturforståelse, sprog, matematik, virksomhedsøkonomi, afsætningsøkonomi, international økonomi og erhvervsret.

Translokation i en coronatid

Hele lørdag summede huset og omgivelserne af fejring af studenterne af 2020. Stort tillykke!

Elever får diplomer for deres produktudvikling

Nybagte studenter fra innovationsstudieretningen får overrakt et særligt diplom for KiMs-samarbejde

En ekstra appelsin i studenterhuen

Student 2020: Sydbank Rejselegat på 10.000 kroner gives i år til Casper Tougaard Toft fra 3u på HHX

Nyhedskategorier

Køge Handelsskole

EUD Business

EUX Business

EUV Business

EUD Student

HHX

Kursuscenter

Adgangsgivende forløb

Campus Køge