IBS English on tour

De to klasser på 2. årgang af IBS English har været på langtidstur til Seattle.

Rask og uden røg!

Onsdag den 4. november var der røgfri dag på Køge Handelsskole i KHS Cafe

Lav video med de store

Køge Handelsgymnasiums to innovationsklasser på 2. årgang har været sammen med HF-kursister fra VUC

Stor anerkendelse til Køge Handelsskole

Uddannelses- og Forskningsministeriet har netop godkendt Køge Handelsskole til et charter..

Kend din kunde

Fredag før efterårsferien var 12 klasser fra Køge Handelsgymnasium inviteret til Øko-dag på Teaterby

Et mødested og fagligt forum

Til det lokale erhvervsarrangement BusinessCombat mødtes erhvervsfolk med studerende på KHS..