Køge Kommunens 7. klasser lærer om iværksætteri

27 klasser blev undervist af 3.g’erne på Køge Handelsgymnasiums innovationstudieretning

Rejsebrev fra Berlin

På Køge Handelsgymnasium har holdet af 3.g’ere, der har tysk på højniveau været på smuttur i Berlin

Karrieredage på Køge Handelsgymnasium

En studentereksamen åbner mange døre, og for 3.g’ere nærmer tiden sig, hvor de skal vælge ny retning

Sæt retning for uddannelse og karriere

Velbesøgt åbent hus: Året er skudt godt i gang, og elever i 9. og 10. skal vælge ungdomsuddannelse

Med Anna i erhvervspraktik

Anna Lenskjold fra 9. klasse på Strøbyskolen har været i erhvervspraktik i Kommunikation & marketing

Overlevelse i en opmærksomhedsøkonomi

Professor Vincent Hendricks satte scenen forud for årets emneafgrænsning i DIO på 3. årgang på HHX.