Åbent hus 2021 og covid-19

Vi ser tiden an, så hold øje med vores hjemmeside, når vi nærmer os dagen for afvikling af åbent hus

HHX og EUX Business hjemsendes

Vær bevidst om adfærd: Covid-19 respekterer ingen grænser og skelner ikke mellem skole- og fritid

Kurs mod DM i matematik

Fire elever fra vores HHX har kurs mod DM-finalen i Matematik i oktober.

Hjemsendelse af 1.årgang på HHX

Her er tale om en inddæmningsstrategi for at bremse smitte og beskytte øvrige elever og medarbejdere

Vigtigt om nødundervisning

Køge Handelsskole tilbyder virtuel tilstedeværelse som nødundervisning i tilfælde af ...

Gymnasieelever dyster i forretningsudvikling

Fire elever fra 3.d på HHX går efter at blive regionens dygtigste inden for faget erhvervscase