Videre fra EUX Business


EUX Business

Køge Handelsskole fejrede den 28. juni 81 glade dimittender fra EUX Business ved en festlig translokation i KHS Cafe. Dagen markerede elevernes afslutning af det merkantile grundforløb på EUX Business.

 

Den 28. juni åbnede direktør Tim Christensen fejringen af årets afgangselever på EUX Business. Dagens program var fuldt af rosende ord, overrækkelse af eksamensbeviser og legater samt buffet, underholdning og musik.

Tim Christensen åbnede aftenen med disse ord: ”Kære elever, kære gæster …..velkommen til fejringen, hvor vi kan ønske tillykke med, at jeres eksamen på EUX Business er i hus. For jer alle gælder det, at den første halvdel af jeres erhvervsuddannelse, den boglige del, nu er vel ovre. Nu kan I gå i lære eller I kan læse videre. Det er jo et hit for tiden at flere skal i erhvervsuddannelse. Så det kan godt give lidt medvind på cykelstien de næste par år. I er klædt godt på med den merkantile grunduddannelse – og I er efterspurgte – I har muligheder i lære, i job og i videreuddannelse.”

Husk refleksionen
EUX & EUD Business Hans Severinsen kom dernæst op på talerstolen for at holde årets translokationstale. Han lykønskede årets afgangselever og sagde bl.a.:
”Rigtig hjertelig tillykke med jeres flotte eksamen. Jeg har virkelig glædet mig til denne dag, hvor jeg kan skue ud og se jer -  flotte og stolte som I sidder dér. Det er faktisk en stor fornøjelse at følge jer, og I har al mulig grund til at være stolte. Det har været hård omgang, og specielt her på det studiekompetencegivende år. Der har været travlhed, frustration, ærgrelse og glæde. Det er nemlig sådan, det ér, at tage en uddannelse. Du bliver hele tiden udfordret, du bliver trukket ud i ukendt land. Der bliver stillet krav til dig, og du skal hele tiden opnå ny viden, og du skal kunne perspektivere så din viden kan anvendes i praksis. Til allersidst, hvis du når det, bør du reflektere, over hvad det var, der egentlig foregik.  Men heldigvis er det lykkedes for jer alle sammen at klare presset og forventninger, og nu sidder I her klar til at modtage jeres velfortjente hyldest og et lige så velfortjent eksamensbevis. Godt gået! (…) Mit råd til jer er kort og godt, at I en gang imellem sætter jer ned og tænker: ”Hvad har jeg egentlig gang i lige nu? Hvad sker der i mit liv? Hvor er jeg på vej hen, og er det egentlig den vej jeg drømmer om? Hav dialogen med dig selv eller med en, der er tæt på dig. Det er rigtig sundt, og den kompetence og den dømmekraft, du udviser dér, ja, den giver dig rent faktisk en fornemmelse af, at det er dig selv, der styrer dit liv, og at du ikke bare er en, der ”flyder med strømmen”. Du skal med andre ord bruge den dannelse, du har fået med i bagagen herfra til at vurdere dig selv, og til at give dig mod til at ændre kurs, hvis det er dét du beslutter dig for. Valget er dit, og det kræver mod til at være kritisk over for sig selv og styrke til at skifte kursen. Men vigtigt er det i hvert fald, at du tager ansvar for dit liv. (…) Det er vigtigt, at I kommer i gang med noget, som I kan li’ og som kan bringe jer videre i livet. Hav nogle drømme, ha’ det ”drive” der kræves for at opnå jeres drømme og mål. (…) Rigtig god vind fremover, pas godt på jer selv - endnu engang rigtig hjerte tillykke med jeres eksamen,” sagde Hans Severinsen, inden han takkede lærerteamet for et godt år og atter ønskede alle eleverne tillykke og god vind på rejsen.
legat

Beviser til de spændte elever
Dernæst blev det tid til at uddele eksamensbeviser til de forventningsfulde elever, mens der undervejs var masser tid til de stolte familier at indfange øjeblikket med kameraet. Så blev det tid til uddeling af legater til to elever, som lærerene havde nomineret for at være dygtige og gode kammerater: Legat på 1.000 kr. fra Holmris Designbrokers gik til Hilal Kilic, legat på 1.000 kr. fra Dan Group Alarm gik til Lucas Reenberg Nissen, legat på 1.000 kr. fra Køge Handelsstandsforening gik til Caroline Amalie Villemand Kristensen, legat på 1.000 kr. fra Henning Jensen EL gik til Jacob Lynegaard Clausen og legat på 1.500 kr. fra Henning Jensen EL gik til Claus Richardt Rasmussen.

Blandt aftens sidste officielle programpunkter var Karrierevægslodtrækningen. Når en afgangselev har fået en aftale om læreplads i hus, kommer han eller hun op og pryder væggen ved hovedindgangen. For hver uge på Karrierevæggen optjener et lod i lærepladskonkurrencen. Tre vindere findes ved lodtrækningen. Til slut ønskede alle hinanden tillykke og pøj pøj med fremtiden, inden eleverne tog videre med familie og venner for at fortsætte fejringen andre steder.

EUX translokation 2020

Klasserne på EUX Business mødte op forskudt med deres gæster for at lade sig hylde til translokation

Mads er første elev klar fra EUX Business

Mads Rønnov fra Strøby Egede den første elev, som afslutter første del af EUX Business

Tilfældigheder giver bonus

Magnus Richardt på EUX Business, Køge Handelsskole, har landet sin elevplads hos Codan Rubber

Nyhedskategorier

Køge Handelsskole

EUD Business

EUX Business

EUV Business

EUD Student

HHX

Kursuscenter

Adgangsgivende forløb

Campus Køge