Privatøkonomi for begyndere


EUX Business

Klasserne på 1. årgang af EUX Business på Køge Handelsskole får i løbet af deres grundforløb 1 afprøvet forskellige ting  i workshops og gennem øget samarbejdet med erhvervslivet. Senest har bankrådgiver Maj-Britt Jensen fra Jyske Bank i Køge besøgt klasserne for at få en dialog om privatøkonomi for unge – herunder blev der talt om kviklån, ÅOP – og drømme for fremtiden.

 

Lærerteamet på EUX klasserne på første år, Kristine Nielsen Kirkensgaard, Kasper Worsøe og Ali Kiran – har i erhvervsfag haft besøg af bankrådgiver Maj-Britt Jensen fra Jyske Bank på skift. Eleverne stifter som led i uddannelsen ikke rigtig bekendtskab med privatøkonomi med fokus på unge, så derfor har underviserteamet fundet ræson i at invitere Jyske Bank indenfor: 
”Vi mener det vores pligt som undervisere at give eleverne større viden om økonomi – de lærer jo om økonomi på virksomhedsniveau, men der er ikke fokus på privatøkonomi – og desværre er der mange unge mennesker, der kommer galt af sted med deres egen økonomi, fordi der hverken i udskoling eller på ungdomsuddannelserne er privatøkonomi på skemaet. Der er for mange unge, som får en dårlig start på deres voksentilværelse, fordi de mangler basal viden om økonomi. De kan blive fanget i gældsfælder, kviklån i overgangen fra livet hjemme hos mor og far til at stå på egne ben,” siger Kristine N. Kirkensgaard, som er koordinator og underviser på EUX Business.

Forskel på økonomi
”Jyske Bank har holdt et fint oplæg, hvor de var omkring privatbudget i forhold til hvilke udgifter der må forventes at være i forbindelse med at flytte i egen bolig. Endvidere var vi omkring  kviklån og afdragsordninger. Fx talte vi om hvad en ny computer koster i ÅOP, hvis man køber den kontant modsat hvis man køber den på afdrag. Man kan jo ende ud med at kunne købe to nye for det, man endte med at afdrage med,” siger Kristine N. Kirkensgaard og fortsætter: ”I den daglige undervisning ligger fokus på virksomhederne og deres økonomi, så det var meget nærværende og relevant for eleverne med lidt input omkring deres privatøkonomi. Ud over denne nye indsigt i private forhold, som trods alt spiller godt sammen med uddannelses faglige fokus, så får eleverne på EUX Business på sådan et besøg også set en mulig karrierevej, for med en studentereksamen fra EUX Business, kan man læse videre til fx finansøkonom og herefter få job i en bank som Jyske Bank.”
”Som skole skal vi jo ikke blot uddanne de unge til erhvervslivet, vores opgave er også til at stille dem bedst muligt til at kunne klare sig som et voksent menneske i livet, så drømmene kan udleves,” siger uddannelseschef Hans Severinsen på EUX & EUD Business om tiltaget.

 

 

Køge Handelsskole fremhæves for god praksis

Køge Handelsskole fremhæves i en landsdækkende undersøgelse for skolens gode arbejde med EUX-elever

EUX translokation 2020

Klasserne på EUX Business mødte op forskudt med deres gæster for at lade sig hylde til translokation

Mads er første elev klar fra EUX Business

Mads Rønnov fra Strøby Egede den første elev, som afslutter første del af EUX Business

Nyhedskategorier

Køge Handelsskole

EUD Business

EUX Business

EUV Business

EUD Student

HHX

Kursuscenter

Adgangsgivende forløb

Campus Køge