Der er elevpladser til alle

Der er stor ros til regionens erhvervsliv, der stadig melder sig på banen for at få elever fra KHS

Savner du at opleve verden?

I international afdeling arbejder man med at sikre sprog- og kulturoplevelser efter covid-19

Nye tiltag fra uge 43

For at undgå nye hjemsendelser på grund af covid-19 vil der fra uge 43 blive iværksat nye tiltag.

Åbent hus 2021 og covid-19

Vi ser tiden an, så hold øje med vores hjemmeside, når vi nærmer os dagen for afvikling af åbent hus

HHX og EUX Business hjemsendes

Vær bevidst om adfærd: Covid-19 respekterer ingen grænser og skelner ikke mellem skole- og fritid

Vigtigt om nødundervisning

Køge Handelsskole tilbyder virtuel tilstedeværelse som nødundervisning i tilfælde af ...