Med EUX Business på eventyr

På Malta med Erasmus + med VET Mobilty Charter giver mulighed for at teste sig selv af personligt

Erhvervsskolernes dag i CAMPUS Køge

Mere end 900 elever fra 7. klasserne i Køge, Greve, Solrød og Stevns kommer til CAMPUS Køge i maj

Data i en merkantil kontekst

I disse år sker der markante ændringer i den teknologiske udvikling inden for alle brancher

Når bordet fanger

Fire elever på EUX Business arbejder på Table Solutions, som skal med til Young Enterprise 19. marts

Lærepladser er næste skridt

EUX & EUD Business har afholdt Job- og karrieredag for alle skolens merkantile elever

Sæt retning for uddannelse og karriere

Velbesøgt åbent hus: Året er skudt godt i gang, og elever i 9. og 10. skal vælge ungdomsuddannelse