Data i en merkantil kontekst

I disse år sker der markante ændringer i den teknologiske udvikling inden for alle brancher

Når bordet fanger

Fire elever på EUX Business arbejder på Table Solutions, som skal med til Young Enterprise 19. marts

Lærepladser er næste skridt

EUX & EUD Business har afholdt Job- og karrieredag for alle skolens merkantile elever

Sæt retning for uddannelse og karriere

Velbesøgt åbent hus: Året er skudt godt i gang, og elever i 9. og 10. skal vælge ungdomsuddannelse

Velkommen til KHS

Den 9. januar 2019 er der åbent hus på Køge Handelsskole og senere holder 10KCK informationsaften

Tid til karrieretanker

Campuselever fra HTX og HHX samt EUX Business var på messe for at blive klogere på deres fremtid