Vælg selv din uddannelsesvej

Mange unge står overfor et af deres første store valg i livet - nemlig valg af ungdomsuddannelse

Tid til at vælge Uddannelsesvej

Vil du bruge tre, to eller et år på en ungdomsuddannelse på Køge Handelsskole? Åbent hus 11. januar

Innovationsmesse på EUX Business

Kulminationen på et projekt for 1. årgang på EUX Business på Køge Handelsskole fandt sted før julen.

Karrieredag i CAMPUS Køge

Cafeen på Køge Handelsskole lagde hus til KarriereTanken for elever på tværs af CAMPUS Køge

Qual4T2 på europæisk konference

Gitte Dyrløv og Tina Biil Eriksen har været på den årlige EfVet-konference i Thessaloniki

Drop fordomme om ordblindhed og brug humor

Det er Internationale Ordblindeuge, og standupkomiker Omar Marzouk laver OBS om ordblindhed på KHS