CAMPUS+ er tilbage

Vi er med, når 2.500 unge og 150 aktivitetsstande indtager fredag i Køge Festuge for 3. år i træk.

Med EUX Business på eventyr

På Malta med Erasmus + med VET Mobilty Charter giver mulighed for at teste sig selv af personligt

Erhvervsskolernes dag i CAMPUS Køge

Mere end 900 elever fra 7. klasserne i Køge, Greve, Solrød og Stevns kommer til CAMPUS Køge i maj

Data i en merkantil kontekst

I disse år sker der markante ændringer i den teknologiske udvikling inden for alle brancher

Når bordet fanger

Fire elever på EUX Business arbejder på Table Solutions, som skal med til Young Enterprise 19. marts

Lærepladser er næste skridt

EUX & EUD Business har afholdt Job- og karrieredag for alle skolens merkantile elever