Næste stop er lærepladser


EUD Business

39 afgangselever på EUD Business på Køge Handelsskole er nu klar til at møde erhvervslivet efter det merkantile grundforløb 2 er i hus. Eleverne blev fejret med deres nærmeste og fik både ros og råd med på deres videre vej i livet.

 

Midt på dagen den 27. juni blev der afholdt translokation for afgangseleverne på EUD Business på Køge Handelsskole. De blev fejret med højt humør med taler, buffet og overrækkelse af legater og beviser. Underviser Carsten Bruus Jensen lagde ud med en varm velkomst, og dernæst tog uddannelseschef Hans Severinsen over for at holde sin translokationstale:
”Kære alle sammen. Først og fremmest vil jeg ønske jer et stort og hjerteligt tillykke med den overståede eksamen. I har bestået og skal have jeres eksamensbevis i dag. Det skal I være stolte af. Nu er eksamen overstået, og I skal alle sammen i gang med at søge elevpladser eller job eller anden uddannelse. Under alle omstændigheder, så begynder et nyt kapitel i jeres liv. Over halvdelen af jer, som allerede har fundet en elevplads – det er flot – men hvis I ikke har fået en elevplads endnu, så er der rent faktisk mange muligheder inden for specielt butik og handel i vores område. Køge og omegn er i rivende udvikling, og der sker meget i transportcenter, havneområdet, den hvide by og selvfølgelig også med handelslivet i Køge centrum. Det går rigtig godt med Køge erhvervsliv og også med indgåelsen af uddannelsesaftaler. Hvis I er ivrige og ikke er kræsne i forhold til, hvad det er for en virksomhed, og hvor den ligger, så har I ret gode chancer. Vær opsøgende på jobportalerne og hold kontakt med vores praktikpladskonsulent, Michala Duvier, også selvom I er gået ud. I er stadig meget velkomne til at ringe eller komme forbi skolen for at tale og få hjælp. Det må I også gerne sige til virksomhederne, når I er ude for at tale med dem. Ring bare til skolen og spørg om hjælp. Jeg vil desuden også opfordre jer meget til at søge i en lidt bredere geografi. Roskilde, Hundige, Greve, København, Ringsted, Solrød, Haslev, Faxe osv. Der er masser af virksomheder rundt omkring, og hvis I mangler inspiration, så kig ude på vores karrierevæg, hvor en del af jer heldigvis også hænger. Kig på den mangfoldighed af virksomheder, hvor man kan komme i lære. Det er spændende. Til jer, der ikke er lykkes med det endnu, vil jer gerne anbefale at gå i skolepraktik. Der er rigtig mange elever, som begynder dér og efter kort tid lykkes med at få en ordinær elevplads. Det er en meget fornuftig måde at bruge sin tid på. Andre af jer vil måske læse videre på VUC, HF eller andet. Det er også en fin måde at komme videre på, og endelig vil nogle af jer bare ud og have et job og tjene penge og måske tage en uddannelse senere. Det er også fint. Der er mange veje i livet, og det er vigtigt, at I vælger den vej, der er bedst for netop jer,” sagde Hans Severinsen, inden han også rådede eleverne til at stoppe op og reflektere: ”Det er vigtigt at I reflekterer lidt over, hvor I er, og hvad I vil. Lever I det liv, I vil, eller har I drømme om noget andet? Hvad er det for nogen drømme? Sæt nogle mål for, hvordan I kan komme tættere på de drømme, I har og gå så efter de mål. Det kan sagtens være både store eller små mål. Bare de er realistiske og rigtige for netop jer. Det er jo jeres liv, det handler om. Det er helt almindeligt at skifte kurs en gang i mellem. Livet og den arbejdsmæssige karriere er ikke en ret linje. Den er krøllet og har mange omveje og svipture til forskellige sider. Men det er vigtigt, at I finder styrke i dét I kan, og dét I vil. I skal udstråle selvtillid over de ting, I opnår i livet, som fx at bestå dette grundforløb. I har vitterligt noget at byde på, I kan noget. Så gå ud i verden, gå ud til virksomhederne, vær modig og prøv noget, du ikke plejer at turde, flyt dine grænser bare en lille smule og mærk efter. Det udvikler dig og giver endnu mere selvtillid. Til slut vil jeg gerne benytte lejligheden til at sige tak til jer alle for jeres indsats undervejs. I er nogle dejlige og rare mennesker, og I har præsteret, og I har bestået. Rigtig godt gået.  Held og lykke fremover og endnu engang rigtig tillykke med Jeres flotte eksamen,” sagde Hans Severinsen.

Overrækkelse til elever
Efter translokationstalen blev det tid for legatoverrækkelse, som Carsten Bruus Jensen stod for sammen praktikpladskonsulent Michala Duvier. Først skulle de heldige vindere af årets interne lodtrækningskonkurrence i forbindelse med Karrierevæggen aka Pralevæggen. Så snart skolens elever har fået læreplads kommer de op og hænge på skolens Karrierevæg i hovedindgangen – og for hver uge man er på væggen, får man et lod i lærepladskonkurrencen – og her blev Malene Eriksen og Daniel Paulsen de to heldige, som hver fik overrakt gavekort på 2000 kr. Dernæst var der legater til to elever, som lærerne havde indstillet for godt arbejde. Legat på 1.000 kr. fra Køge Handel gik Bryan Poulsen og legat på 1000 kr. fra Henning Jensen EL gik til Cecilie Parbst. Bagefter var der fælles spisning, inden afgangseleverne fik overrakt deres beviser en efter en, og til slut blev der taget klassebilleder, den sidste dag, eleverne var samlet.

Næste optag til GF2 på EUD Business Køge Handelsskole er 12. august, og der er åbent for tilmeldinger på optagelse.dk.

 

 

Årets Lokale Læreplads 2021

Irma Køge blev i går hyldet som Årets Lokale Læreplads 2021

Første EUD-elev på Køge Handelsskole

Elever lærer af virtuelt virksomhedssamarbejde

I en uge har elever arbejdet med en udfordring i produktionsgangen hos virksomheden Schoeller Plast

Nyhedskategorier

Køge Handelsskole

EUD Business

EUX Business

EUV Business

EUD Student

HHX

Kursuscenter

Adgangsgivende forløb

Campus Køge