Kickstarter ny uddannelse


EUD Business

Merkantil EUX i gang på Køge Handelsskole

Lovgivningen træder i kraft til sommer, men Køge Handelsskole tager hul på merkantil EUX nu, for at stille de nuværende elever bedst muligt efter endt uddannelse.

Merkantil EUX i gang på Køge Handelsskole


Lovgivningen træder i kraft til sommer, men Køge Handelsskole tager hul på merkantil EUX nu, for at stille de nuværende elever bedst muligt efter endt uddannelse.

En af ambitionerne på Køge Handelsskole er at være først med det sidste nye indenfor uddannelse. Med erhvervsskolereformen i juni 2014 blev merkantil EUX en mulighed fra 1. august 2015. Proaktive undervisere og ledere på Køge Handelsskole har dog allerede nu taget initiativ til, at merkantil EUX kan gå i gang fra mandag den 5. januar med 29 af skolens egne elever fra merkantil HG ung 1. og 2. år. Ved optagelse til ungdomsuddannelserne her i foråret, vil EUX stå som ny uddannelsesvej på optagelse.dk for de unge i grundskolen, som skal vælge uddannelse inden 1. marts. Dermed får EUX sin egentlige debut til august på Køge Handelsskole. 

”EUX er en erhvervsuddannelse, hvor eleven samtidig læser fag på gymnasialt niveau. Det åbner to muligheder som færdiguddannet, for eleven kan arbejde som faglært eller søge ind på en videregående uddannelse,” siger Hans Severinsen, merkantil uddannelseschef på Køge Handelsskole. 
”Mange unge er i tvivl, om de skal vælge gymnasiet eller en erhvervsuddannelse, men med EUX får de en ny og attraktiv mulighed”, fortæller han og fortsætter: ”En lille gruppe fremsynede undervisere på merkantil afdeling har i samarbejde med ledelsen sørget for, at de nuværende elever på merkantil HG ung får mulighed for at gå på EUX, og på den måde kickstarter vi EUX uddannelsen allerede nu.”

Modtaget med kyshånd 
”Jeg forventer at få bedre muligheder, når jeg er færdig med EUX”, siger Monique Kirkegaard Plannthin Lund, der har valgt at skifte fra andet år på HG til EUX.  Det samme har Simone Immertreu, der gerne vil være finansøkonom, og Frederik Alexander Johansson, der har en drøm om at blive revisor. Det faglige niveau er hævet fra dag 1, og Monique Kirkegaard Plannthin Lund kæmper med matematikken. Eleverne skal nå op på C-niveau i matematik i løbet af det næste halve år, og det samme gør sig gældende i de fleste andre fag i EUX-klassen. Men det betyder ikke noget for Monique Kirkegaard Plannthin Lund; hun er klar til at tage udfordringerne op. ”Allerede nu kan man se, at folk er seriøse og det faglige niveau er højt”, siger Frederik Alexander Johansson, der er meget tilfreds med at få mulighed for at tage fag på gymnasialt niveau samtidig med, at han får en merkantil uddannelse.  

”Der bliver brug for den nye EUX uddannelse,” siger Hans Severinsen. ”Erhvervslivet efterspørger i stigende grad veluddannet arbejdskraft og med en merkantil EUX er man faktisk mere uddannet end tidligere. Man får stadig den samme gode, praktiske uddannelse, men oveni får man et stærkere teoretisk fundament. Det er en klar styrke, både for erhvervslivet, men også for eleven selv”, siger Hans Severinsen.

 

Første EUD-elev på Køge Handelsskole

Elever lærer af virtuelt virksomhedssamarbejde

I en uge har elever arbejdet med en udfordring i produktionsgangen hos virksomheden Schoeller Plast

Zoom ind på job- og karrieredag

Job- og karrieredag er netop afholdt for alle skolens merkantile elever virtuelt på Zoom

Nyhedskategorier

Køge Handelsskole

EUD Business

EUX Business

EUV Business

EUD Student

HHX

Kursuscenter

Adgangsgivende forløb

Campus Køge