Fornemmelse for EUD og EUX


EUD Business

Mere end 1400 elever fra 6. klasser fra Køge, Stevns, Greve og Solrød gæster CAMPUS Køge hen over tre dage til Erhvervsskolernes dag. Eleverne får føling med, hvad man laver på erhvervsuddannelserne på Køge Handelsskole, EUC Sjælland og SOSU Sjælland.

 

Erhvervskolernes Dag

Erhvervsskolernes Dag er tilrettelagt i et samarbejde mellem EUC Sjælland, SOSU Sjælland og Køge Handelsskole, og i år er det fjerde gang, det finder sted. Hen over årene er interessen for at deltage kun blevet større og større. I år besøger mere end 1400 elever uddannelserne i CAMPUS Køge for at få et bedre kendskab til de mange uddannelsesmuligheder, der findes på erhvervsuddannelsesområdet. Eleverne har på forhånd selv valgt den uddannelse, de følger på dagen. Dagens undervisning er tilrettelagt, så den matcher aldersgruppen, men samtidig giver en realistisk oplevelse af, hvad det vil sige at gå på en ungdomsuddannelse.

Eleverne kaster sig ud i opgaverne og går til den med stor entusiasme. På SOSU Sjælland kommer eleverne rundt til forskellige opgaver, hvor de skal afkode følelser, samarbejde, lærer om hygiejne og bevægelse og om at vise omsorg. I et lokale arbejdes der kreativt med ler og mosaik.  Ved et bord arbejder fem elever fra 6.b. på Mosede Skole i Greve koncentreret med at udtrykke følelser gennem lerfigurer i stedet for ord.  De nikker alle hurtigt genkendende til, at det kan være svært at udtrykke følelser med ord. 

”Kender godt det med, at det kan være svært at sige, hvad man føler. Man kan også tegne sine følelser,” siger Amalie på 12 år. Emma på 12 år supplerer smilende: ”Jeg synes, det er svært at udtrykke følelser i ler”.

For Mathilde på 13 år har dagens valg af skole været let at træffe: ”Jeg valgte at komme en dag på SOSU, fordi jeg tror, jeg gerne vil arbejde med noget med børn,” siger hun med henvisning til stedets pædagogiske assistentuddannelse. Emma melder ind på ny: ”Jeg vil gerne være noget inden for sundhed. Måske sygeplejerske”.

Ved et andet bord arbejdes der med mosaik ved at dekorere huse. Opgaven skal tydeliggøre, at vi har forskellige værdier, der er vigtige for os. Eleverne skal med farvet konfetti, glasmosaikker og udklip kreere huse til en mangfoldig by. Her er seks elever fra 6.a og 6.d fra Munkekærskole i Solrød i gang: ”Jeg har valgt en dag på SOSU, fordi jeg gerne vil arbejde med mennesker. Lære mere om empati. Min søster er psykolog, og det lyder spændende. Måske vil jeg være noget med dyr. Dyrlæge. Der skal man faktisk også have en masse med mennesker at gøre,” siger Frida 12 år.

Det er ikke fordi, eleverne taler så meget om, hvad de gerne vil være endnu, dog siger Nicole på 13 år: ”Vi taler lidt om, hvad vi gerne vil være i skolen, fordi vi skal deles op på valglinjer snart fx science eller design”.

SOSU

 

Når CAMPUS Køge bliver mit
På Køge Handelsskole arbejder eleverne med et samlet opgavekoncept, som hen over dagen skal indføre dem i de faglige discipliner, man arbejder med på de merkantile erhvervsuddannelser, EUD Business og EUX Business. Dagens tema tager afsæt i de fysiske rammer, der for øjeblikket opstår omkring skolerne i CAMPUS Køge – og for eleverne på årets udgave af Erhvervsskolernes Dag kan det blive de fysiske realiteter og rammer, når det bliver deres tur til at vælge en ungdomsuddannelse. I et drømmestadie for hvordan CAMPUS Køge kan komme til at tage sig ud, kaster eleverne sig ind i opgaven med at bygge en virksomhed. Trinvist hen over dagen lærer de om alle facetter af at drive forretning: Hvordan skal den markedsføres, hvad skal logoet signalere, hvad skal være virksomhedens produkt og sortiment, og hvordan det skal sælges med baggrund i butiksspejlet. 

Fire elever fra 6.c, 6.b og 6.a på Munkekærskole i Solrød har sammen valgt at arbejde med en café, fordi det er noget, unge gerne vil bruge. Og det skal være med kaffe, man kan tage med, når eleverne kun har korte pauser. Gennem en god og kreativ proces, fandt de frem til, at den skal hedde Café Blanc inspireret af, at nogle af dem har fransk sammen, for det kunne jo ikke være Café Noir ligesom kaffemærket af samme navn. På spørgsmålet om, hvorfor de har valgt en dag på Handelsskolen, svarer Lea på 12 år:

”Jeg vil gerne lære noget om design og har derfor valgt Handelsskolen i dag.”

”Jeg være journalist. Men så skal jeg nok på gymnasiet, tror jeg,” siger Josefine på 12 år.

”Det, jeg godt kan lide ved i dag er, at vi kan arbejde selvstændigt,” siger Benjamin  på 13 år, og bliver straks suppleret af Lea: ”Ja, det er mere selvstændigt end i folkeskolen, synes jeg også. Det er sjovt at få lov at designe og udvikle”. Anna på 13 år er på linje med kammeraterne: ”Jeg vil gerne være journalist eller noget med butik. Jeg synes, det er sjovt i dag. Det er anderledes. Jeg kan godt lide, at det er mere praktisk end bare papir.”

 

Et andet gear
På EUC Sjælland har piben fået en anden lyd – eller støj: Her er hele kroppen i gang, når der bygges sæbekassebiler, og eleverne går op i det med liv og sjæl. Der er tydeligvist stor prestige i at vinde dagens ræs. Tre piger fra Munkekær i Solrød holder sig heller ikke tilbage. De har netop lagt sidste hånd på skiltet til sæbekassebilen og er klar til start. ”Det har været sjovt, kreativt og sjovt,” opsummerer Cajsa 12 år i al hast, inden de iler videre for at heppe på deres hold, der står klar i startboksen

Et hold drenge fra Herfølge skole og Asgård skole i Køge vandt og slog rekorden med 4 minutter og 40 sekunder.  De synes, det var sjovt og fedt at få lov at bruge kroppen. De tog endda to ekstra omgange i en selvbestaltet konkurrence mod deres lærere – bare for sjov – men med lige så meget konkurrencelyst, som da det var alvor. Og slog dem med mange længder!

Med glade ansigter og røde kinder stødte de til deres øvrige klassekammerater, der havde været på opdagelsestur på SOSU Sjælland og Køge Handelsskole, for sammen at vende deres oplevelser og fornemmelser for erhvervsuddannelser i CAMPUS Køge på vej hjem i bussen.

Sæbekasse

 

 

Årets Lokale Læreplads 2021

Irma Køge blev i går hyldet som Årets Lokale Læreplads 2021

Første EUD-elev på Køge Handelsskole

Elever lærer af virtuelt virksomhedssamarbejde

I en uge har elever arbejdet med en udfordring i produktionsgangen hos virksomheden Schoeller Plast

Nyhedskategorier

Køge Handelsskole

EUD Business

EUX Business

EUV Business

EUD Student

HHX

Kursuscenter

Adgangsgivende forløb

Campus Køge