Erhvervsskolernes dag i CAMPUS Køge

Mere end 900 elever fra 7. klasserne i Køge, Greve, Solrød og Stevns kommer til CAMPUS Køge i maj

Data i en merkantil kontekst

I disse år sker der markante ændringer i den teknologiske udvikling inden for alle brancher

Lærepladser er næste skridt

EUX & EUD Business har afholdt Job- og karrieredag for alle skolens merkantile elever

Sæt retning for uddannelse og karriere

Velbesøgt åbent hus: Året er skudt godt i gang, og elever i 9. og 10. skal vælge ungdomsuddannelse

Velkommen til KHS

Den 9. januar 2019 er der åbent hus på Køge Handelsskole og senere holder 10KCK informationsaften

Fokus på at få venskabsskoler i Kina

Besøg fra Hunang provinsen og Jilin provinsen for at finde relevante venskabsskoler.