Tid til karrieretanker


Campus Køge

Hvad skal der ske, når ungdomsuddannelsen er i hus? Campuselever fra de gymnasiale uddannelser HTX og HHX samt EUX Business kunne måske komme skridtet nærmere en afklaring ved det store fælles arrangement KarriereTanken, som blev afholdt i KHS Cafe på Køge Handelsskole.

 

Atter i år lagde Manovas KarriereTanken vej forbi CAMPUS Køge – nærmere bestemt i KHS Cafe på Køge Handelsskole, hvor 2. og 3. års eleverne fra Køge Handelsskoles EUX Business og Køge Handelsgymnasium og HTX fra EUC Sjælland fik mulighed for at stå ansigt til ansigt med fremtidens mange muligheder for videreuddannelse og karriereveje. På messen deltog blandt andre Københavns Universitet, IT-Universitet, RUC, SDU, Erhvervsakademi Sjælland og Absalon som videregående studier og Forsvaret, Novo Nordisk og Maersk var til stede som eksempler på karriereveje. Forud for dagens aktiviteter havde eleverne skulle gøre sig refleksioner over mulighederne – og de skulle specifikt sætte sig ind i tre uddannelser eller virksomheder, som de kunne gå i kødet på til messen.
 

Brug tiden fornuftigt
Uddannelseschef på EUX & EUD Business på Køge Handelsskole, Hans Severinsen, åbnede messen og bød velkommen på vegne af Køge Handelsskole. Han opfordrede eleverne til at være nysgerrige og åbne i tilgangen til messen: ”Det er vigtigt, at I bruger tiden fornuftigt på messen og ikke lader jer styre af fordomme eller forestillinger. Vær nysgerrig, stil spørgsmål og lyt til, hvad der bliver fortalt og lyt til de andre elevers spørgsmål. Videregående uddannelse er mange ting og der er stor mangfoldighed i de uddannelser som udbydes, så udnyt dagen med dialog op afklaring,”  sagde Hans Severinsen.
”Valget af uddannelse er jo et af de største og mest væsentlige valg i ens liv. Det er med til at sætte retning for en stor del af livet. Tænk på, hvilke interesser du har, tænk på dine stærke og svage sider. Er du til naturvidenskabelige uddannelser, sundhedsfaglige, samfundsfaglige, humanistiske eller merkantile uddannelser?”, sagde Hans Severinsen.

 

 

Sparring åbner nye veje

At være iværksætter kan ofte være en ensom tilværelse, så det er sundt at få andres perspektiver på

Har du dit på det tørre?

Jura og revision hører ikke til blandt iværksætterens favoritter, men de er vigtige at have styr på

Dus med forretningsplanen

Iværksætteren Mike Valencia fra Simple Solution og sparringspartner Mogens Birch Larsen bød indenfor

Nyhedskategorier

Køge Handelsskole

EUD Business

EUX Business

EUV Business

EUD Student

HHX

Kursuscenter

Adgangsgivende forløb

Campus Køge