Iværksætteri ud af skema


Campus Køge

Partnerne i CAMPUS Køge har et nyt samskabelsesprojekt på bedding – det er iværksættercafeen ”Fra CPR til CVR”, som uddannelsesinstitutionerne og KøgeBibliotekerne har taget initiativ til sammen med Sparringspartnerne.

 

Der skal sættes yderligere tryk under kedlerne i dansk erhverv til gavn for samfundets velfærd. Alle private firmaer begynder i det små – måske endda i garagen hjemme hos mor og far. Og selv store og etablerede har været små engang. Men der er potentiale til meget mere, mener Niels Buchholst fra Sparringspartnerne – og det er en af årsagerne til Sparringspartnerne har indgået samarbejde med CAMPUS Køge.

Målsætningen for samarbejdet er, at udvikle og tilbyde en fast iværksættercafe for alle med gang i CAMPUS – både de unge på erhvervsuddannelserne og de tre gymnasier, de studerende på de videregående uddannelser på ZEALAND, de voksne kursister, og alle på Klar til Fremtiden og Stærk fra Start. Med undervisere fra uddannelserne er temaerne til Iværksættercafeen lokaliseret, så de passer ind i hvad eleverne og studerende arbejder med på fx Køge Handelsgymnasium, Køge Gymnasium og ZEALAND.

”På den måde vil undervisningens teori spille sammen med cafeens indhold og praktiske eksempler – og de to ”rum” supplerer hinanden, så den nye viden forankrer sig og bundfælder sig i hukommelsen”, fortæller campus-koordinator, Fie Illum Jessen.   

Et stort erfa-rum
”Gennem praktiske eksempler fra iværksættere og firmaejere kan elever, studerende og kursister lære af andres erfaringer, eksempler og fejl. Omvendt har underviserne også egne aktiviteter parallelt i undervisningen, som cafeen kan sparke stof og substans retur til.  Og så får vi i fællesskab forhåbentligt vakt endnu fleres interesse for iværksætteri til gavn for vores region og samfund,” siger formand for Sparringspartnerne, Niels Buchholst og fortsætter;

”Vi inviterer indenfor i cafeen den 2. tirsdag i hver måned i en periode i skoleåret. Her vil man få indsigt i, hvad der skal til at få succes med egen virksomhed. Her er sparring at få fra erfarne erhvervsfolk i alle aldre. Hver cafe har et overordnet tema - og virksomheder fra Køge byder løbende ind som case-virksomheder – og der vil være mulighed for at netværke. Vi vil gerne se alle, der har lyst og drømme om at blive selvstændige – om det er med en virksomhed, der arbejder med appudvikling, handel, vvs eller en cafe – det er underordnet. Her handler det om disciplinen ”at blive selvstændig” – det er det, vi har fokus på i fællesskab”, fortæller Niels Buchholst.

Fra ide til hulen
”Til CAMPUS+ under Køge Festuge var der en lille appetizer til iværksættercafeen – og ellers har vi debut på den 17. september, hvor tidligere HHX’er på Køge Handelsskole, Tobias Thomas, som er selvstændig med TT-Film og med i Sparringspartnerne vil byde velkommen og temaet for hele cafeen slås an – fra CPR til CVR. Det foregår i auditoriet på Køge Hadelsskole, Uddannelsesvej 20 kl. 14-16.

Borgmester Marie Stærke vil indvie det nye netværk og fortæller blandt andet som sine egne erfaringer med at drive egen virksomhed. Dernæst vil en underviser fra Køge Handelsgymnasium fortælle om innovation fra underviserperspektiv og så er der netværk.

Til næste cafe er temaet ”Ide & pitch” – her vil sparringspartner og konsulent, Jørgen Johansen fortælle, om hvad der kendetegner en god ide og pitch og hvad skal der til.  Bagefter vil en Køge-virksomhed agere case med sit eget eksempel. 

I december er temaet ”Netværksdannelse og betydning af netværk for iværksætter” – igen med oplæg fra sparringspartner efterfulgt af case til at understøtte.

I januar er temaet ”Forretningsplan”, som sparringspartner Mogens Birch-Larsen, som er specialist i forretningsplansudviklingens 9 elementer, vil beskrive, inden en casevirksomhed kommer på med eget eksempel.

Ud over partnerne i campus og Sparringspartnerne er CONNECT Køge også inviteret med i Iværksættercafeen ”Fra CPR til CVR”, og de er også med på selve cafeen med tema i februar, hvor de afdækker hvilke muligheder, der er tilgængeligt af sparring for unge iværksættere og hvad skal man være særligt opmærksom på – igen efterfulgt af en case.

Den sidste cafe i skoleåret 2019/20 vil der være netværkets helt egen udgave af Løvens hule, hvor alle kan pitche deres ideer eller få sparring af alle tilhørerne og et stærkt panel af iværksættere og erhvervspartnere. ”Her er fokus på erfa, netværk og sparring. I fællesskab kan vi gøre ideer stærkere, forretningsplaner mere klare og være skarpe på lovgivningen på området – cafeen skal være et godt sted at udbygge sit netværk med andre i campus og de eksterne partnere,” siger Fie Illum Jessen.

Hold dig orienteret om det kommende program mv. i gruppen Fra CPR til CVR - Iværksættercafe

 

 

Sparring åbner nye veje

At være iværksætter kan ofte være en ensom tilværelse, så det er sundt at få andres perspektiver på

Har du dit på det tørre?

Jura og revision hører ikke til blandt iværksætterens favoritter, men de er vigtige at have styr på

Dus med forretningsplanen

Iværksætteren Mike Valencia fra Simple Solution og sparringspartner Mogens Birch Larsen bød indenfor

Nyhedskategorier

Køge Handelsskole

EUD Business

EUX Business

EUV Business

EUD Student

HHX

Kursuscenter

Adgangsgivende forløb

Campus Køge