Hænderne fulde af EUD og EUX


Campus Køge

Der er masser af fokus på mangel på faglært arbejdskraft i Danmark – og masser af oplysningskampagner, som skal vejlede unge til at vælge EUD- eller EUX-uddannelser. For at højne kendskabet til den mangfoldige verden af erhvervsuddannelser er Køge Kommunes arbejdsmarkedsråd gået sammen med UUV Køge Bugt, skoleafdelingen i Køge Kommune og CAMPUS Køge-partnerne for at byde udskolingslærere og UUV-vejledere til CAMPUS Køge. 

 

Et vandrør er sprunget, men der går lang tid før din VVS’er har plads i kalenderen.  Dit firma skal indlevere momsregnskab, men din bogholder er netop blevet tiltrukket af et bedre job. Du skal holde en fest, men din kok havde to arrangementer samme dag. Der bliver med andre ord rift om faglært arbejdskraft i fremtiden. Grundskolens elever møder erhvervsuddannelserne i CAMPUS Køge flere gange, før de skal træffe deres valg om en ungdomsuddannelse i forskellige regi og med forskellige værter – fx til erhvervsskolernes dag, til Campus+, til Skills Stafet og Tjek på Fremtiden.

Med ”Hænderne fulde af EUD & EUX” vil Køge Kommunes arbejdsmarkedsråd, UUV Køge Bugt, skoleafdelingen i Køge Kommune og CAMPUS Køge-partnerne gerne give udskolingslærerne og UUV-vejlederne mulighed for at tale med – ved at udvide den fælles referenceramme. Og det var der rig mulighed for mandag den 4. november, hvor vejledere og lærere fra Køges skoler og UUV Køge Bugt besøgte CAMPUS Køge og fik udbygget viden, hands on og erfaringsudveksling om mulighederne med EUD og EUX.

En dybere fornemmelse for erhvervsuddannelser
Christel Jørgensen, leder af Ungecentrum i Køge Kommune, bød velkommen til deltagerne: Om dagen siger hun:  ”Vi har sammensat et program, hvor vi besøger smedeværkstedet på EUC Sjælland, fødevarer og sundhed på ZBC, og handel, kontor og butik på Køge Handelsskole. Sammen skal vi have hænderne dybt ned i EUX og EUD. Lærerne og vejlederne skal have indsigt i hvad praksisfaglig undervisning på EUD og EUX går ud på, de skal høre om, hvad det kræver af unge i folkeskolen at blive klar til en erhvervsuddannelse, og de tilbydes nye undervisningsforløb, der kan praktiseres i folkeskolerne. Det er vigtigt, at vi sammen giver elever og unge et opdateret billede af uddannelses- og jobhorisonten, men det fordrer også, at lærere og vejledere, som arbejder med de unge, selv har den nyeste viden, indsigt og praktiske erfaring. Derfor er det så godt, at vi med "Hænderne fulde af EUD & EUX" netop kan byde indenfor til praktiske erfaringer med erhvervsuddannelserne og bidrager til, at vejledere og lærere også får et fælles sprog omkring netop erhvervsuddannelserne og den praksisfaglighed, der på ny tænkes i folkeskolerne. Vi er rigtig glade for, at så mange har grebet invitationen og sat en dag af til at være sammen med os.

Helle Poulsen fra Køge Kommunes arbejdsmarkedsråd (KKA) siger: “Jeg glæder mig rigtig meget over, at det er lykkes at lave dette arrangement. Lærerne får nu mulighed for at se, opleve og prøve erhvervsuddannelserne, og jeg ved, at det for mange af dem vil være en øjenåbner på flere niveauer.” KKA har givet midler til begivenheden.

”Tiltaget er ikke bare sjov og ballade. Vores fælles indsats på tværs af enheder i kommunen er sat i verden, fordi vi helt aktuelt skal have flere elever til at vælge erhvervsuddannelser – det giver god mening – for os alle samfundsøkonomisk og for de unge personligt – prognoser fortæller os allerede nu, at der bliver mangel på faglært arbejdskraft i de kommende mange år – EUD og EUX er dermed uddannelser med store perspektiver uddannelses- og jobmæssigt – også med masser af muligheder for specialisering og for videreuddannelse. Det er også en god vej til ledelse og en god basis for at blive selvstændig. Det er vigtigt, at et større antal elever interesserer sig for og vælger netop en erhvervsuddannelse direkte efter folkeskolen. Et væld af kampagner i disse år støtter op om det lokalt og landsdækkende, men nu indbyder vi de vigtigste mennesker i folkeskolen – nemlig lærere og vejledere – til en dag, hvor de kan gå i dybden med denne del af ungdomsuddannelserne,” uddyber Stina Grube, som er uddannelsesleder på Køge Handelsskoles EUX & EUD Business.

 

Den brændende platform
Konceptet ”Hænderne fulde af EUD & EUX” er udviklet på baggrund af en række kedelige tal, som vidner om, at der er behov for mere viden og mere hands on-erfaring til grundskolens lærere og vejledere. Ifølge Danske Regioner vil Danmark i 2025 mangle 70.000 faglærte - bredt fordelt over de fleste erhvervsuddannelser. Over 40 % af dem, der forlader arbejdsmarkedet i disse år, tog en erhvervsuddannelse, og det harmonerer slet ikke med antallet i dag, hvor kun ca. 19 % af en årgang vælger i dag en erhvervsuddannelse direkte fra folkeskolen.

Alle kommuner skal – for at dæmme op for udviklingen – sætte mål for, hvor mange unge, der vælger en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. På landsplan er målet 30 % i 2025 – og det betyder, at Region Sjælland skal væsentlig højere op. Samtidig er situationen lige nu, at 30 % af dem, som optages på Grundforløb 2 på EUD eller EUX, har taget en gymnasial ungdomsuddannelse først. Det svarer til ca. 15% af hver årgang studenter fra STX, HTX, HHX og HF. Endvidere får ca. 15 % af en årgang, som gennemfører en gymnasial ungdomsuddannelse, ikke erhvervskompetence ti år efter de fik studenterhuen.

 

 

 

Sparring åbner nye veje

At være iværksætter kan ofte være en ensom tilværelse, så det er sundt at få andres perspektiver på

Har du dit på det tørre?

Jura og revision hører ikke til blandt iværksætterens favoritter, men de er vigtige at have styr på

Dus med forretningsplanen

Iværksætteren Mike Valencia fra Simple Solution og sparringspartner Mogens Birch Larsen bød indenfor

Nyhedskategorier

Køge Handelsskole

EUD Business

EUX Business

EUV Business

EUD Student

HHX

Kursuscenter

Adgangsgivende forløb

Campus Køge