Hvor Murværk begynder

Der var inviteret til stor officiel afsløring af Murværk på plænen bag ved EUX & EUD Business på..

Erhvervsuddannelser til alle

Reformer på erhvervsuddannelsesområdet har været italesat længe, men her i august skal de udmøntes..

25 år i Køge Handelsskoles bestyrelse

I forbindelse med bestyrelsesmøde på Køge Handelsskole den 16. juni fejrede skolen Lene Andersen..

Tag dig i agt for sabelkatten

Center for Diplomledelse-EASJ bød inden for til et velbesøgt fyraftensmøde om positiv psykologi på..

1500 kunstnere på Køge Handelsskole

Statens Kunstfond giver støtte til at styrke unges relation til kunst gennem huskunstnerordning..

Håndsrækning i hverdagen

Hvad skal vi have at spise i aften? Hvem køber ind og laver mad? Er du på kur lige for tiden eller..