Inspiration og kurser for voksne

Frigiv tid hos medarbejderen og i virksomheden med en efter- og videreuddannelse

Åbent hus 2020

Sæt kryds - vi holder åbent hus den 16. januar 2020 - kom og oplev vores uddannelser og studiemiljø

Hænderne fulde af EUD og EUX

EUX og EUD: Der er masser af fokus på mangel på faglært arbejdskraft i Danmark, men hvad skal til?

Elevernes praktikpladsmentor

Køge Handelsskole har succes med at tilbyde afgangselever et samtaleforløb med en praktikpladsmentor

Flere fejringer på KHS

Lange ansættelser spås at blive sjældenhed, men KHS har fejret flere gode kollegaers vedholdenhed

Elever finder ny smag til KiMs

2.g’erne på innovationsstudieretningen på HHX på er i fuld gang med at bearbejede data fra Campus+