Principper for tilrettelæggelse af kvalitetsarbejdet på EUD og EUX

På EUX og EUD Business arbejder vi løbende på at sikre og udvikle kvaliteten i alle vores ydelser og vi gennemfører derfor kvalitetsundersøgelser, -vurderinger og -forbedringer løbende.

Målsætningen på EUX og EUD Business er derfor at sætte fokus på kvaliteten i undervisningen, samt på fastholdelse inden for vores uddannelser. På den måde lever kvalitetssystemet op til både skolens og ministeriets krav om kvalitetssikring af undervisningen samt bekendtgørelsen om Åbenhed og gennemsigtighed. Dette skal sikres gennem de fastsatte metoder og procedurer, hvor de respektive roller og opgaver er nærmere beskrevet.

På EUX og EUD Business definerer vi god kvalitet som en kombination af to forhold, nemlig:

 • at eleverne erhverver sig de kompetencer (faglige, personlige og sociale), der er meningen med uddannelserne (de tilsigtede kompetencer), og
 • at disse kompetencer er i overensstemmelse med virksomhedernes og arbejdsmarkedets behov for viden og færdigheder (de relevante kompetencer)

Kvalitetsstyringssystemet anses som et hjælpeværktøj til at sikre, at skolens ydelser kontinuerligt er af så høj kvalitet som muligt i forhold til de givne rammer.

Denne kvalitetsbeskrivelse sammenfatter således EUX og EUD Business’ arbejde med tilrettelæggelsen af kvalitetsarbejdet. Som et supplement til dette findes et antal af procedurer og instruktioner, som mere konkret beskriver de øvrige områder af kvalitetsarbejdet.

Værdier for et velfungerende kvalitetsarbejde:

 • Kvalitetsarbejdet skal give mening for lærerne og for undervisningen, og det skal anvendes
 • Der skal være involvering og et fællesskab omkring værdien af dette arbejde
 • Vi skal have glæde af vores succeser og lukket ned for dét, der ikke giver mening

Kvalitetsprocedurerne gælder for hele EUX og EUD Business, hvilket vil sige for nedenstående undervisningsområder:

 • Erhvervsuddannelser, EUD Business
 • Erhvervsfaglig studentereksamen, EUX Business
 • Hovedforløb på kontoruddannelsen
 • Oplæringscenter

Alle disse undervisningsaktiviteter følger kvalitetssystemet på EUX og EUD Business for derigennem at:

 • Skabe bevidsthed om kvalitet i alle undervisningsteam
 • Signalere handlekraft, vilje og evne til udvikling og ændret praksis
 • Skabe et naturligt link mellem skolens kvalitetspraksis og afdelingens mål og strategier
 • Skabe en fælles kvalitetsudvikling, hvor vi lærer af hinanden, og hvor der er
 • Åbenhed og erfaringsudveksling gennem præsentation af ”best practice”