Køge Handelsskoles bestyrelse

Køge Handelsskoles bestyrelse er konstitueret på følgende måde:

Formand

 • Søren Eltorp

Næstformand

 • Nicholaj Dyrholm Frimann

Øvrige medlemmer

 • Søren Windahl
 • Jeanette Hansen
 • Helle Friis
 • Heidi Juhl Pedersen
 • Marie Hvidtfeldt Bedsted
 • Torben Haack
 • Tina Langkilde

Tilforordnede

 • Medarbejderrepræsentant med stemmeret: Anders Kaarsholm
 • Medarbejderrepræsentant: Gitte Dyrløv
 • Casper Tougaard Toft med stemmeret (elevrepræsentant HHX) 
 • Camilla Sørensen (elevrepræsentant EUX Business)

Bestyrelsens sekretariat

 • Tim Christensen (direktør for KHS)
 • Stig Johansen (økonomi- & vicedirektør)

Skolens direktør

 • Tim Christensen

MØDEREFERATER