Løn og HR uddannelse for administrative medarbejdere - start 3. maj

Du kan stadig nå at tage enkelte moduler fra dette forløb, også selvom tilmeldingsfrist og startdato er passeret. 
Ring til Kursuscentret for yderligere information.

Løn og HR uddannelse for administrative medarbejdere

NYT!!! Modul om anvendelse af ferieloven - Bliv skarp på de nye regler.

Løn og HR uddannelsen er et kompetencegivende uddannelsesforløb på 28 dage fordelt over 8 uger. (Forbehold for ændring af fagkombination)

Uddannelsen er baseret på arbejdsmarkedsuddannelser og  er opdelt i moduler, der alle kan vælges til eller fra alt efter behov.

Uddannelsen er rettet mod deltagere med en administrativ baggrund, der gerne vil arbejde indenfor Løn og HR området, hvor der pt. er stor efterspørgsel på medarbejdere med den nyeste viden og kendskab til lovgivning.

Download her en beskrivelse af forløbet.

Et udpluk af uddannelsen:

Personalejuridiske opgaver

 • I lønberegning
 • Praktisk arbejde med jura
 • NY Ferielov

 Lønbogholderi:

 • Bogføring af løn
 • Udregninger og afstemning
 • Indberetninger til myndigheder

 Gennemførsel af samtaler  

 • MUS samtaler
 • De svære samtaler
 • Konflikthåndtering
 • Ved stress
 • Sygefravær

 Administration

 • Ved afskedigelsessager
 • Ved sygfravær
 • Arbejdsplanlægning
 • Juridisk kommunikation

 

Hvem kan deltage?

 • Forløbet henvender sig til administrativt personale, der ønsker at få kvalifikationer til at arbejde med Løn og HR.
 • Alle kan deltage, både ledige og beskæftigede.
 • Der er mulighed for – efter aftale – at tage kurserne enkeltvis, men det anbefales at tage hele forløbet sammenhængende.

Undervisningssted

Kursuscentret KHS
Køge Handelsskole
Campusbuen 21
4600 Køge

 

Startdato

03-05-2019

Slutdato

13-06-2019

Varighed
28 dage, hvis hele forløbet følges. I princippet kan man plukke i fagene, men det anbefales at tage forløbet samlet

Undervisningstidspunkt
Alle dage fra kl. 8.30 – 15.54


Antal deltagere
16


Kviknummer
259401amuhr1719


Adgangskrav
Der er ingen adgangskrav, men en fordel at have administrativ baggrund


Samlet kursuspris
For AMU-målgruppen, kr. 4.278,- (for alle 28 dage) - For deltagere med videregående uddannelse samt for deltagere tilmeldt gennem Jobcenter/A-kasse (Kommune/Jobcenter betaler), kr. 16.417,80,- (for alle 28 dage) Forbehold for prisændring ifm. Finanslov 2019


Tilmeldingsfrist
02-05-2019

VEU-godtgørelse
Der er mulighed for at søge VEU-godtgørelse efter gældende regler. Læs mere på www.veug.dk. VEU-godtgørelse søges elektronisk via www.efteruddannelse.dk

6 ugers jobrettet uddannelse pr. 1. marts 2017 (KLIK HER for at læse hele bekendtgørelsen om 6 ugers jobrettet uddannelse for forsikrede ledige - retsinformation.dk)

6 ugers jobrettet uddannelse er for ledige, som enten er

 • ufaglærte,
 • faglærte,
 • eller har en kort videregående uddannelse, og samtidig har en erhvervsfaglig uddannelse

6 ugers jobrettet uddannelse kan tidligst påbegyndes efter 5 ugers sammenlagt ledighed og skal være afsluttet inden for de første 9 måneders sammenlagt ledighed for personer, der er fyldt 25 år, og inden for de første 6 måneders sammenlagt ledighed for personer, der ikke er fyldt 25 år

Hvilke kurser/uddannelser må du deltage på - Positivlisten 
Beskæftigelsesministeriet har udarbejdet en positivliste med kurser og uddannelser, der kan vælges imellem, når man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse. Kurserne er inddelt i forskellige erhvervsgrupper.

Som ledig i målgruppen for jobrettet uddannelse kan man uanset uddannelsesniveau frit vælge fra positivlisten, hvilke kurser man ønsker at deltage i. Når man har fået godkendt et kursus, har man samtidig foretaget et valg af erhvervsgruppe, som man derefter er bundet af. Man kan derfor efter sit valg alene ansøge om kurser inden for denne erhvervsgruppe.

På Kursuscentret vil det fremgå af det enkelte AMU-forløb, om det er med på positivlisten.

Tilmelding
Tilmelding til jobrettet uddannelse foregår ved at udfylde blanket AR237 sammen med den skole, der afholder det kursus, du ønsker at deltage på. Kontakt en af kursussekretærerne og få tilsendt en blanket der gælder for netop det kursus, du ønsker at deltage på.

Blanketten SKAL udfyldes af både ansøger og uddannelsessted INDEN den sendes til ansøgers A-kasse.

Er du i tvivl om tilmelding?
Ring eller skriv til en af kursussekretærerne


Skal du deltage på alle 28 dage kan du downloade forudfyldt AR237 her. Du skal blot udfylde rubrik 1 og sende blanketten til din A-kasse.

Hent blanket AR237

Ledig på jobplan eller lignende

Hvis du er:

 • I aktivering
 • Revalidend
 • Flexjobvisiteret
 • Kontanthjælpsmodtager

 - skal du tale med dit JOBCENTER, som så vil stå for tilmeldingen. 

Medbring evt. et print af kursusbeskrivelsen til dit jobcenter. 

Er du i tvivl om tilmelding?

Så ring eller skriv til en af kursussekretærerne.


Generelt om AMU-kurser

Læs mere om AMU-kurser på Køge Handelsskole