For Ledige

Er du ledig, har du en unik mulighed for at finpudse dine kompetencer evt. ved at udnytte din ret til 6 ugers jobrettet uddannelse.

6 ugers jobrettet uddannelse på Kursuscentret KHS (fra positivlisten)
Kursuscentret KHS tilbyder en række spændende kurser på AMU-niveau særligt tilrettelagt til dig, der er ledig og har ret til jobrettet uddannelse. Beskæftigede kan også deltage på kurserne.

Som ledig skal du lave en aftale med din A-kasse eller jobcenter om deltagelse på et kursus, men herunder kan du se det aktuelle udbud for ledige - enkelte også som 6 ugers jobrettet uddannelse: 

AMU-niveau for ledige med ret til 6 ugers jobrettet uddannelse:

 

AMU-niveau for ledige der tilmeldes på jobplan eller lignende:

 

Karrierevejledning – stimulerer din nysgerrighed rettet mod uddannelse!

Er du jobsøgende, men mangler du motivation, fokus og mål? – Kursuscentret Køge Handelsskole tilbyder intensive vejledningsforløb målrettet job. Forløbene har fokus på dig, og vi hjælper dig med at se muligheder i dit CV og i dine kompetencer.

Er du blevet nysgerrig, kan du læse mere om vejledningsforløbene her