Ledelse & HR

Vil du være en bedre leder eller ønsker du mere indsigt i ledelse? En lederuddannelse giver dig personlig og faglig ballast i mange typer af job. Neden for kan du se en række muligheder for kurser og uddannelser i forskellige temaer inden for ledelse og på mange niveauer - vi taler fx om projektledelse, mødeledelse, ledelse af forandringsprocesser eller konkrete værktøjer som konflikthåndtering og stresshåndtering. Moduler på Akademiuddannelsen i ledelse udbydes af Zealand - Sjællands Erhvervsakademi og afholdes i Køge.

Sjovt og lærerigt personalearrangement

Sjovt og lærerigt personalearrangement med Riddlehouse og Kursuscentret KHS

Info

Kommunikation som ledelsesværktøj

Uddannelsen retter sig mod dig der vil mere med din lederrolle, vil opdateres og ønsker at udvikle.

AMU

05-05-2020

Praktisk projektledelse

For dig der arbejder i projekter, eller et skridt på vejen til en karriere som projektleder.

AMU

09-03-2020

Distanceledelse - Succesfuld ledelse på afstand

Distanceledelse - Succesfuld ledelse på afstand

Info

17-03-2020

Koordinatoruddannelse

Få viden, konkrete værktøjer og metoder til at varetage rollen som koordinator

Info

24-03-2020

Styrk din mundtlige kommunikation

Du lærer at skærpe din bevidsthed om hvordan du kommunikerer og hvordan du tilpasser din komm.

AMU

24-03-2020

Ledelse og filosofi - Se dit lederskab fra en ny vinkel

Styrk din dømmekraft og din evne til at træffe gode beslutninger ved at anvende filosofi i hverdagen

Info

Den Grundlæggende Lederuddannelse

Uddannelsen retter sig mod dig der vil mere med din lederrolle, vil opdateres og ønsker at udvikle.

AMU

21-04-2020

De nye kontorprogrammer Photoshop og InDesign

Lær at bruge Photoshop og InDesign til visuel kommunikation i dit daglige arbejde

Info

04-05-2020

Den Grundlæggende Lederuddannelse

Uddannelsen retter sig mod dig der vil mere med din lederrolle, vil opdateres og ønsker at udvikle.

AMU

15-01-2020

Den Offentlige Lederuddannelse (DOL)

Læs om Den Offentlige Lederuddannelse

Info

Se vores øvrige temaer

Forløb for ledige

Karrierevejledning

Vejledning for voksne om uddannelse og karriere

Økonomi & regnskab

Den Offentlige Lederuddannelse

Virksomhedskurser

Kommunikation & sprog

AMU Kurser

IT & web

Vis alle

Aktuelt udbud af kurser og uddannelser