Den offentlige lederuddannelse

Den offentlige lederuddannelse udbydes alene af certificerede udbydere via Forsknings- og Uddannelsesministeriet og tilbyder en uddannelse på diplomniveau, der retter sig specifikt mod ledere i den offentlige sektor.


Deltagerprofil
Den Offentlige Lederuddannelse henvender sig til ledere inden for alle faggrupper i den offentlige sektor. Den typiske studerende har ledelseserfaring eller er på vej mod et lederjob.

Ansøgerne kan eksempelvis være:

 • Personale- og forvaltningschefer
 • Skole- og projektledere
 • Institutionsledere
 • Teamledere


Opbygning
Uddannelsen er opbygget som enkeltfag. Den samlede uddannelse består af:

 • Seks grundmoduler
 • Tre valgfrie moduler
 • Et specialemodul

De seks grundlæggende moduler har et generelt sigte. I de valgfrie moduler og afgangsprojektet har du mulighed for at specialisere og fordybe dig i forhold til en bestemt funktion eller branche. Fælles for både de grundlæggende og valgfrie moduler er, at der som hovedre- gel tages udgangspunkt i deltagernes egne jobmæssige erfaringer.


Indhold
Grundlæggende moduler

 • Kommunikation
 • Det personlige lederskab
 • Personaleledelse
 • Udvikling, forandring og innovation
 • Kvalitet, resultater og effekt til borgere og brugere
 • Organisation og styring


Valgfrie moduler

 • Modernisering i offentlige organisationer
 • Coaching
 • Ledelse af forandringsprocesser


Specialemodul
Specialemodulet relaterer til studiets moduler og her uddybes arbejdet. Specialemodulet gennemføres som en vekselvirkning mellem vejledning, undervisning og selvstudium.


Undervisningsform
Undervisningformen og arbejdsformen baseres på samspil og refleksion mellem det teoretiske grundlag og med tilbagekobling løbende til deltagernes praksis. Der vekselvirkes i løbet af undervisningsdagen mellem forskellige pædagogiske metodikker (forelæsning, fælles dialog, individuel refleksion, gruppebearbejdelse og de studerendes eget rum for erfaringsudveksling og refleksion).


Tilrettelæggelse
Enkeltfagsudbuddet er tilrettelagt sådan, at Den offentlige lederuddannelse kan gennemføres som et deltidsstudium. 

Der vil være 4 undervisningsgange pr. modul (28 lektioner). Det er muligt at aftale fleksible undervisningsforløb, fx for institutioner, der vælger at lade en større ledergruppe deltage. 

Undervisning og vejledning varetages af rutinerede undervisere, der alle er certificeret i forhold til Den offentlige lederuddannelse.


Arbejdsbelastning
Hvert modul har en belastning, svarende til 5 ECTS point eller i alt ca. 135 timer – inkl. selve undervisningen, vejledning og arbejde med de projekter m.v., der udgør grundlaget for en afsluttende prøve.


Adgangskrav
Deltageren skal have en uddannelse på minimum erhvervsakademi uddannelsesniveau (kort videregående uddannelse) eller bevis for tilsvarende realkompetencer udstedt af en professionshøjskole eller et erhvervsakademi. Hertil kommer to års relevant erhvervserfaring efter endt adgangsgivende uddannelse.

Hvis man ikke umiddelbart kan opfylde kravet, tilbyder vi at gennemføre en realkompetencevurdering på baggrund af job- og uddannelsesmæssige forudsætninger. Realkompetencevurderingen – som kan føre til udstedelse af et adgangsbevis – gennemføres af f.eks. Erhvervsakademi Sjælland og er gratis.

På Center for Diplomledelses hjemmeside, www.centerfordiplomledelse.dk kan du finde ansøgningsskema til optagelse på de enkelte moduler. Her vil det også fremgå hvilke materialer, der skal lægges frem mv.

Center for Diplomledelse yder studievejledning, både i forhold til adgangsbetingelserne, men også mere generelt til studiet, studiets indhold og gældende meritregler mellem Den Offentlige Lederuddannelse og Diplomuddannelse i ledelse.


Yderligere oplysninger

www.centerfordiplomledelse.dk

Køge Handelsskole, studiesekretær Christina Paulsen 9134 6654 eller studiesekretær Camilla Czuba på 9134 6653.

Læs mere
Du kan læse mere om Den offentlige lederuddannelse i vores folder