Vi passer på hinanden

COVID-19 er stadig iblandt os og på Kursuscentret KHS og Køge Handelsskole tager vi situationen alvorligt og følger myndighedernes anvisninger. Vi er alle nødt til at bidrage til at forhindre smitten i at brede sig. Det betyder naturligvis fortsat håndvask, håndsprit, holde afstand, nyse og hoste i ærmet mv. Det betyder også, at kursister kun må være sammen med kursister fra eget kursus – af hensyn til smittekæder.

Alle må være indstillet på, at der kan ske hastige udviklinger i udbredelse af COVID-19 i samfundet, så der kan blive brug for at vi overgår til hjemmeundervisning eller udskyder kurser med meget kort varsel.


Hvad vi konkret skal være OBS på:

 • Hvis kursister eller pårørende i husstanden har fået konstateret smitte med COVID-19 eller har symptomer, skal det straks meddeles til skolen via skolens hovednummer: 5667 0400. Skolen vil herefter kunne træffe de rette foranstaltninger for at inddæmme smitte. Der skal ved henvendelse oplyses navn, klasse/hold samt et mobilnummer, så et medlem af skolens Corona-beredskab kan få kontakt. Du må ikke møde frem på skolen, såfremt du eller dine pårørende har symptomer eller er konstaterede smittede med COVID-19 og du skal lade dig teste for COVID-19 inden fremmøde på skolen. Hvis du pga. ovenstående er forhindret i at møde til fysisk undervisning, vil du skulle deltage i online undervisning.
 • Skolens Corona-beredskab er skolens indgang til de tilfælde, hvor man er i tvivl om, hvordan man skal forholde sig. Beredskabet består af: Direktør Tim Christensen, økonomi- og vicedirektør Stig Johansen, direktionssekretær Karina Stoumann og HR-koordinator Christina Wriedt. Beredskabet kan kontaktes direkte på mail eller mobil 22 26 54 79. Det vil også være dette beredskab, der forholder sig til, hvor meget og hvordan skolen skal lukke ned i tilfælde af en elevs konstaterede smitte
 • Når vi er på skolen og omgås hinanden, så husk at afstandsreglerne fortsat gælder og respektér afstande. Stole og borde er sat op i lokalerne, så de opfylder afstandskravene – undlad at ommøblere
 • Det er vigtigt, at alle støtter op om anvisningerne på skolen og medvirker til at rengøre borde i undervisningslokalet. Rengøringspersonalet sørger for hyppig rengøring af kontaktflader og toiletter, ligesom der hver morgen bliver gjort rent i alle lokaler
 • Følg myndighedernes anvisninger om at bruge mundbind

Fælles indsats
Når vi er sammen fysisk på skolen vil aktiviteterne ske under hensyn til sundhedsmyndighedernes retningslinjer for at undgå smittespredning. Det betyder bl.a. at:

 • Der er opsat håndvaske ved alle større indgange
 • Håndsprit er tilgængeligt i alle lokaler og fællesarealer
 • Undervisningslokalerne rengøres hver dag, og der vil desuden også være ekstra rengøring midt på dagen
 • Borde er opsat, så de overholder krav om afstand, og så deltagerne ikke sidder med ansigtet vendt mod hinanden.
 • Pauser afholdes forskudt
 • Der skal bæres mundbind, når man ikke sidder ned


Sådan bidrager du til sikkerheden

Når du er på kursus på Kursuscentret KHS, bidrager du til sikkerheden ved at overholde sundhedsmyndighedernes retningslinjer:

 • Vask hænder og sprit af ofte
 • Begræns fysisk kontakt
 • Host eller nys i ærmet
 • Bliv hjemme ved symptomer
 • Vær opmærksom på din og andres adfærd


Der skal som minimum vaskes hænder:

 • når du ankommer til Kursuscentret KHS (der er opsat håndvaske ved de store indgange)
 • når hænderne er synligt snavsede
 • i faste intervaller fx i hver pause (eller som minimum hver anden time)
 • efter toiletbesøg
 • før og efter spisning
 • efter næsepudsning og efter host/nys i hænder eller engangslommetørklæde


Derudover anbefaler vi, at I:

 • Starter kurset med at aftale fælles retningslinjer for afstand og hygiejne.
 • Arbejder i de samme grupper hele dagen
 • Lufter ud i lokalerne

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte kursussekretærerne på infokhskurser@khs.dk eller telefon 91346651 eller 9134 6652