Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)

Arbejdsmarkedsuddannelse er praksisnær efteruddannelse for alle der løbende ønsker at tilegne sig kvalifikationer og kompetencer, de kan bruge på et arbejdsmarked i udvikling.

Formålet med arbejdsmarkedsuddannelser er at bidrage til at fastholde og videreudvikle arbejdsstyrkens kompetencer og sikre, at medarbejdere er bedst muligt rustet til udfordringerne på det nutidige og fremtidige arbejdsmarked. 

Undervisningen på arbejdsmarkedsuddannelser er både praktisk og teoretisk, og målet er at give kursisten kompetencer, der umiddelbart kan anvendes i jobbet.

Er man uddannet til og med erhvervsuddannelsesniveau skal man betale et mindre deltagergebyr og man har mulighed for løntabsgodtgørelse (VEU-godtgørelse) efter gældende regler. Har du en videregående uddannelse kan du også deltage, men uden tilskud.

I venstremenuen kan du se det aktuelle udbud af arbejdsmarkedsuddannelser.

Også arbejdsmarkedsuddannelsesforløb for ledige
6 ugers jobrettet uddannelse for ledige i 1. ledighedsperiode, som enten er ufaglærte, faglærte eller har en kort videregående uddannelse, og samtidig har en erhvervsfaglig uddannelse

Beskæftigelsesministeriet har udarbejdet en positivliste over hvilke AMU-forløb, der fremover kan vælges imellem, når man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse. Det vil fremgå af det enkelte forløb, om det er med på positivlisten.

For øvrige forløb skal du som ledig have en særlig aftale med dit jobcenter, før du kan deltage.

Prøver i AMU
Fra 1. november 2019 vil alle AMU-kurser blive afsluttet med en kort prøve. Ofte i form af en multiple choice test, som ligger inden undervisningen slutter på sidste dag.
Du vil som kursist få meget mere information af din underviser ved kursets start.

Resultatet af prøven (bestået/ikke bestået) vil du få fra din underviser eller studieadministrationen, så hurtigt som muligt og senest en uge efter. Du får mulighed for at gå til omprøve, hvis resultat af prøven er ikke bestået.

Tillægspriser
Hvis en virksomhed har særlige ønsker om fleksibel tilrettelæggelse af et AMU-kursus på særlige afholdelsesvilkår fx dobbelt undervisere, undervisning uden for normal arbejdstid eller virksomhedsforlagt undervisning (på arbejdspladsen), kan vi tilbyde dette mod betaling af et tillæg udover den obligatoriske deltagerbetaling.

Mulighed for køb af tompladser på uopfyldte hold
Ønsker en virksomhed, at en AMU-uddannelse gennemføres, selvom der ikke er fuldt hold, kan dette lade sig gøre, hvis virksomheden betaler for de resterende tomme pladser. Aftalen for køb af tompladser kan tidligst laves fem dage før første kursusdag og senest inden kursusstart.
Tompladser faktureres til den fulde takst pr. tomplads. (Samme pris som deltagerprisen for deltagere uden for AMU-målgruppen).

Udeblivelses- og afmeldingsgebyrer

Der er indført udeblivelses- og afmeldingsgebyrer pr. 1. december 2008. Dette gælder for arbejdsgiveres og selvstændigt erhvervsdrivendes tilmelding af deltagere på en AMU-uddannelse eller enkeltfag optaget i en Fælles Kompetencebeskrivelse (FKB).

Udeblivelse
Ved deltagerens udeblivelse fra uddannelsens første dag opkræves et gebyr på:

 • DKK 2.500 for uddannelser med en vejledende varighed til og med 37 lektioner
 • DKK 3.500 for uddannelser med en vejledende varighed på mere end 37 lektioner

Framelding
Ved en tilmeldt deltagers framelding senere end 1 uge før uddannelsens første dag opkræves et gebyr på:

 • DKK 1.500 for uddannelser med en vejledende varighed til og med 37 lektioner
 • DKK 2.500 for uddannelser med en vejledende varighed på mere end 37 lektioner

Arbejdsgiveren skal også betale afgift, hvis uddannelsesinstitutionen aflyser som følge af udeblivelse og manglende framelding, som betyder at holdet ikke længere er rentabelt for uddannelsesinstitutionen.

Arbejdsgiveren fritages fra at betale afgift:

 • Hvis arbejdsgiveren dokumenterer, at udeblivelse eller framelding skyldes et forhold, der i medarbejderens ansættelsesforhold er lovligt forfald
 • Hvis en arbejdsgiver erstatter en udeblevet eller frameldt medarbejder med en anden
 • Hvis uddannelsen aflyses på uddannelsesstedets foranledning
 • Hvis en arbejdsgiver har betalt en tillægspris for afholdelse af uddannelse, der aflyses på uddannelsesinstitutionens foranledning


Tillægsydelser
Ekstraomkostninger i forbindelse med  virksomhedernes særlige ønsker til fleksible afholdelses- og tilrettelæggelsesformer m.v. kan opkræves efter særlig aftale med virksomheden.

Betaling for uopfyldte hold
Skolen og arbejdsgiveren har ret til at aftale en pris, hvor arbejdsgiveren betaler for et fuldt hold, således at arbejdsgiveren og skolen er garanteret, at uddannelsen med sikkerhed gennemføres uanset antallet af tilmeldinger, udeblivelser og frameldinger.

Fakta om AMU

 • Varighed typisk 1 – 3 dage
 • Lav deltagerbetaling
 • Mulighed for VEU/løntabsgodtgørelse
 • Intet hjemmearbejde
 • Afsluttes med en kort prøve, bestået/ikke bestået
 • Der udstedes kompetencegivende uddannelsesbevis ved bestået prøve

Kvalitet

FKB-godkendelser:

Kompetencebeskrivelse: Periode / Godkendelsestype

Aktuelle udbudsgodkendelser (pdf)

Samlet aktuelt udbud af AMU-kurser