Workshop - med udgangspunkt i en JTI test*

”Hvorfor er du så anderledes”

JTI – Udvikling af ledergruppen, teamet eller afdelingen

Når forskelligheder gøres til fordele bliver gruppens udviklingspotentiale klart og samarbejdet stærkere, mere effektivt og dynamisk.

Sammen med en certificeret konsulent udforskes teamets/gruppens forskelligheder og præferencer og giver deltagerne mere indsigt i sig selv og hinanden.

Når forskelligheder gøres til fordele bliver gruppens udviklingspotentiale klart og samarbejdet stærkere, mere effektivt og dynamisk.

Arbejdet med JTI’en i grupper giver mulighed for at bruge ledernes og medarbejdernes ressourcer målrettet i forhold til de opgaver, der skal løses.

Når gruppen kender opgaven giver arbejdet med at undersøge medarbejdernes præferencer mulighed for at tale om:

  • Hvordan skal vi være sammen om at løse opgaven?
  • Hvilket tempo skal vi holde?
  • Hvordan skal vi koordinere og delegere?
  • Hvordan skal vi dokumentere?
  • Hvor meget tid behøver vi?
  • Hvordan måler vi og giver hinanden feedback?
  • Hvordan skal vi involvere os i forhold til hinanden?

 * JTI er et værktøj, der beskriver de grundlæggende forskelle mellem mennesker og fokuserer på, hvordan forskellighederne kan bruges konstruktivt såvel som individuelt i grupper.JTI bygger på Jungs typologier og er en måde at systematisere menneskers foretrukne måder at opfatte og vurdere. Testen er udviklet af Catherine Briggs og Isabel Meyers.

Målgruppe
En afdeling, en ledergruppe, et team - der samarbejder med et fælles mål. Alle steder hvor opgaverne løses  i teams eller i processer, der kræver samarbejde mellem flere medarbejdere 

Udbytte
Igennem arbejdet med den enkeltes og gruppens samlede profil opnås et nøje kendskab til gruppens forskelligheder og giver øget mulighed for en klar og tydelig kommunikation. Gruppen/teamet får et fælles sprog til at tale om forskelligheder, hvilket giver øget mulighed for udvikling, effektivitet og ressourceudnyttelse. Kendskabet til hinandens præferencer mindsker risikoen for, at medarbejdernes forskellige personligheder og samarbejdsproblemer fjerner fokus fra selve opgaven. 

Praktiske detaljer

Processen tilrettelægges i samarbejde med virksomheden. Typisk som en workshop eller et seminar lige fra 3 timer til 2 dage.

Forløbet kan afholdes på Kursuscentret Køge Handelsskole i vores moderne lokaler eller i egen virksomhed alt efter ønske.

På Kursuscentret Køge Handelsskole er der mulighed for at tilkøbe forplejning fra vores café.

Efter aftale afgives et uforpligtende tilbud.

 

For mere information kontakt konsulent Charlotte Due:

Kurser og uddannelsesforløb

Læs mere om kurser og uddannelsesforløb på Køge Handelsskole

Læs mere