Voksenunderviser

Voksenpædagogisk grunduddannelse for dig, der ønsker at styrke din profil som kompetent voksenunderviser

Om kurset
Kurset er for alle, der ønsker at blive dygtigere og mere professionelle i deres tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af undervisningsforløb.

Indhold

 • Læringsteori og pædagogisk grundsyn
 • Læringsmiljøets betydning for læring
 • Metoder og principper i undervisning
 • Didaktik og planlægningsteori
 • Modstand mod læring
 • Læringsstile og forskellighed
 • Anerkendende feed-back
 • Rollen som underviser, vejleder, instruktør og facilitator
 • Kommunikative virkemidler og spørgeteknik
 • IT i undervisningen
 • Evaluering som redskab for læring
 • Træning og refleksion over praksis
 • Transfer – om at omsætte teori til praksis

Udbytte
Du får en solid forståelse for din rolle som underviser og de særlige pointer, der knytter sig til voksnes læring. Din pædagogiske værktøjskasse suppleres med redskaber, der kan skabe deltagerinvolvering og læring. Du får tips til håndtering af modstand i læringsrummet og til at skabe et trygt og godt læringsmiljø.

Du understøttes i udvikling af dine egne konkrete læringsforløb. Kurset afsluttes med en mindre skriftlig opgave med refleksioner over metodevalg i forhold til konkrete mål og en konkret målgruppe.

Varighed og datoer
8 moduler a 2 dages varighed.
Torsdage og fredage i 2020
Kl. 9.00-15.00

16. + 17. januar
30. + 31. januar
13. + 14. februar
5. + 6. marts
19. + 20. marts
2. + 3. april
16. + 17. april
29. + 30. april (Obs: onsdag og torsdag)

Kursusforløb
Kurset tager udgangspunkt i deltagernes egne udfordringer. Det er derfor vigtigt, at du har lyst til og mod på at bringe dig selv i spil. Vi veksler mellem teorioplæg, øvelser, træning, refleksion og feedback.

Pris
Kr. 17.800 ekskl. moms
Inkl. frokost og kaffe/the

Sted
Kursuscentret KHS
Køge Handelsskole
Campusbuen 21
4600 Køge

Underviser
Uddannelseskonsulent
Annette Færch

Ved interesse
Send mail til kursussekretær Mette Grasberger

Kurser og uddannelsesforløb

Læs mere om kurser og uddannelsesforløb på Køge Handelsskole