Virksomhedens webløsning

Virksomhedens digitale showroom er en lige så stor salgskanal som den fysiske butik. Derfor er det vigtigt, at virksomhedens kerneindhold, fokusområder og ikke mindst interessenter som kunder og samarbejdsparterne er i centrum, når der skal træffes beslutninger og valg at webløsning.

Om kurset
På dette kursus arbejder vi med metoder til afdækning af virksomhedens webbehov og de vigtigste interessenter for virksomhedens hjemmeside.
Vi kommer omkring hvilke overvejelser virksomheden bør gøre sig i forhold til ressourcer, webstrategi, lovgivning herunder GDPR og kundens købsrejse.

Derudover arbejder vi med teknikker, der omhandler design og optimering af brugerflader samt vedligeholdelse og opdatering af hjemmesider.

Indhold

  • Du får værktøjer til at undersøge særlige karakteristika og behov hos interessenterne for virksomhedens hjemmeside.
  • Overblik over hvem, hvad, hvordan og hvorfor når det handler om lovgivning, systemer, inddragelse af interne og eksterne fagpersoner, vurdering af løsningstilbud og planlægning af igangsætning.
  • Med udgangspunkt i konkrete eksempler og cases arbejde vi med metoder og værktøjer, der understøtter et overskueligt og brugervenligt design og indhold i forbindelse med vedligeholdelse og opdatering af hjemmesider.

Formen vil være en blanding af oplæg, dialog og konkret træning. Vi vil arbejde med konkrete problemstillinger og dilemmaer og forventer aktiv deltagelse.

Udbytte
Du får viden om og indsigt i, hvordan du som leder eller medarbejder kan bidrage til at løfte virksomhedens hjemmeside fra digital præsentations- og varekatalog til en webløsning, der kan anvendes som et strategisk parameter og dermed understøtte kunderne i deres købsrejse og give dem en helstøbt kundeoplevelse.

Undervisningssted

Kursuscentret KHS
Køge Handelsskole
Campusbuen 21
4600 Køge

 

Varighed
Holdundervisning: 3 dage
eller
Onlineundervisning: 25 timer

Kursusforløb
Kurset tager udgangspunkt i deltagernes egne udfordringer. Det er derfor vigtigt, at du har lyst til og mod på at bringe dig selv i spil. Vi veksler mellem teorioplæg, øvelser, træning, refleksion og feedback.

Sted
Kursuscentret KHS
Køge Handelsskole
Campusbuen 21
4600 Køge
eller som onlineundervisning

Underviser
IT underviser Tina Nielsen

Pris
Efter aftale afgives uforpligtende tilbud

Ved interesse
Send mail til kursussekretær Mette Grasberger

Kurser og uddannelsesforløb

Læs mere om kurser og uddannelsesforløb på Køge Handelsskole