Værdier er noget vi arbejder med

Har din virksomhed også et værdisæt ingen rigtigt kan huske eller forstå?

De fleste virksomheder og organisationer har et værdisæt. Disse værdier fungerer som en fælles rød tråd for, hvad der hensigtsmæssigt at tænke eller gøre i en given situation. Værdierne er retningsvisende for MÅDEN at opfatte vores omverden på, vores måde at relatere os til hinanden på og vores måde at handle på, når vi løser vores forskellige arbejdsopgaver.

Når værdierne bliver konkrete i dagligdagens opgaveløsning – uanset den enkeltes placering og position i virksomheden – vil vi opleve, at vi er forbundet til hinanden og har en fælles forståelse af, hvad der er meningsfuldt og det værdifuldt i forhold til opgaveløsningen. 

Graden af trivsel, kerneydelsens kvalitet og virksomhedens konkurrencedygtighed hænger uløseligt sammen med den enkeltes loyalitet over for virksomhedens værdisæt.

Måske har jeres virksomhed allerede været igennem en del processer omkring værdisæt, uden at indsatsen har båret frugt, som forventet. Måske er værdiarbejdet blevet nedprioriteret i hverdagens opgaver, eller måske skal værdierne tales om og forstås på en anden måde. Der kan være rigtig mange og komplekse årsager til, at værdierne ikke bliver så retningsvisende for adfærden, som de var tænkt som.

Værdier og værdisæt lever bedst, hvis de er i tæt kontakt med virkeligheden, og hvis værdierne udleves af de mennesker, som har defineret dem og givet dem indhold. Derfor kan et årligt ”værditjek” være godt givet ud.

Kort sagt er det værdierne, som skaber sammenhængskraft og klarhed om mission, mål og strategier. Derfor giver det værdi at arbejde med værdierne. 

Tilrettelæggelse
I samarbejde med underviser og konsulent tilrettelægges forløb, som matcher den enkelte virksomhed. Vi kan tilbyde et stort repertoire af designs for gode værdiprocesser og -forankringer – alt lige fra involverende startprocesser til egentlig strategisk implementering. Med udgangspunkt i jeres behov kan vi give tilbud på et særligt tilpasset procesdesign, som kan sikre et værdifuldt output.

Eksempler på elementer, som kan indgå i et værdiarbejde og som faciliteres af udviklingskonsulenter fra Kursuscentret:

  • Korte inspirerende foredrag
  • Aktiverende workshop
  • Medarbejderinvolverende processer
  • Øvelser og ”leg”
  • Ledersparring

Læringsform
Erfaringsbaseret og deltagerinvolverende læring er centralt i alle forløbsdesign. 

Udbytte
Såvel ledere som medarbejdere opnår en praksisnær forståelse af værdiernes betydning i dagligdagens opgaveløsning. Værdiarbejdet "oversættes" til retningsvisende pejlemærker for henholdsvis konkrete handlinger og dynamisk dialog.

Værdiarbejdet  vil derfor fremadrettet sikre og understøtte en robust kultur og et stærkt fokus på de konkrete arbejdsopgaver, som knytter sig til virksomhedens forskellige strategiske mål og indsatsområder. 

 

Målgruppe
Ledere og medarbejdere i større og mindre virksomheder, offentlige eller private. 

Varighed
Afhænger af forløbsdesign

Forplejning
Det er muligt at tilkøbe forplejning

Pris
Prisen afhænger af forløbet

Afholdelsessted
Kan afholdes på Kursuscentret Køge Handelsskole eller i virksomheden

Info
For uddybende information kontakt Charlotte Due på cd@khs.dk eller 2945 0275