Udvidet økonomi og regnskab

På udvidet økonomi og regnskab får du udbygget din viden og brug af konkrete værktøjer og metoder til at varetage opgaver indenfor økonomi- og regnskabsfunktioner, der vedrører funktioner ud over de daglige opgaver.

Målgruppe
Udvidet økonomi og regnskab henvender sig til dig der har gennemført forløbet ”Grundlæggende Regnskab”, og som ønsker at udvide kompetencerne indenfor virksomhedens økonomiske og regnskabsmæssige forhold.

Opbygning
Forløbet er bygget op med 20 dages undervisning over 5 uger med 4 undervisningsgange pr. uge.

Undervisningsdagene er dialogbaseret holdundervisning/plenumundervisning kombineret med opgaver der løses såvel ”i hånden” som i regneark og økonomisystemet e-conomic.

Indhold
Forløbet er opbygget i moduler der typisk vil indeholde emner som

  • ”Brush-up” i e-conomic
  • Indtægter og omkostninger – herunder virksomhedens omkostningsstruktur
  • Det interne bidragsregnskab
  • Virksomhedens indtjeningsevne, herunder relevante nøgle- og indekstal
  • Prisoptimering og nulpunktsberegninger
  • Personaleresurser – lønformer og effektivitet
  • Budgetter

Udbytte
Efter forløbet har du fået viden og konkrete værktøjer og metoder til at anvende og analysere en virksomheds drift og økonomi, samt de økonomiske beslutninger, der træffes.

Undervisningssted

Kursuscentret KHS
Køge Handelsskole
Campusbuen 21
4600 Køge

 

Opstart
Efterår 2019 - datoer følger

Jobmuligheder som lønbogholder

Varighed
20 dage fordelt over 5 uger med 4 undervisningsdage pr uge fra kl 09:00 - 15:00.

Pris
Kr. 

Holdstørrelse
Opstart ved 14 deltagere

Tilmelding
Send mail til studiesekretær Mette Grasberger

Kurser og uddannelsesforløb

Læs mere om kurser og uddannelsesforløb på Køge Handelsskole