Tættere på arbejdsmarkedet

Et forløb målrettet etniske minoritetskvinder, der er langt fra arbejdsmarkedet. Et forløb, der tager udgangspunkt i individet og møder deltagerne lige der hvor de er og hjælper dem de nødvendige skridt videre.

Etniske minoritetskvinder er en borgergruppe, som er svær at bringe i varig beskæftigelse, og som ofte rammes af langtidsledighed. Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE, publicerede i april 2021 en rapport, der bekræfter ovennævnte udfordring med ledighed i netop denne gruppe.

Formålet med forløbet
Formålet med projektet er, at styrke deltagernes opfattelse af egne kompetencer og øge deres selvværd mod det mål at bringe dem tættere mod selvforsørgelse. Dette sker ved deltagelse i et trygt fællesskab med ligesindede, hvor der arbejdes med resiliensfremmende metoder som afklaring af kompetencer og egenskaber, indblik i egne potentialer, strategier til livsmestring, genfortælling af egne historier og individuelle handleplaner i nærmeste udviklingszone. Derudover arbejdes der med at give dem indblik i arbejdsmarkedet og uddannelsesmuligheder, samtidig med at der på hele forløbet er fokus på at træne det danske sprog.

Indhold i forløbet i overskrifter

  • Besøg på virksomheder
  • Besøg på uddannelsesinstitutioner
  • Kulturelle ekskursioner
  • Diverse oplæg og temaundervisning
  • Individuel og fælles coaching i form af fortrolige samtaler og faciliteret dialog

Varighed
Forløbet har en samlet varighed på 12 fremmødedage fordelt på i alt seks uger.

Undervisningssted

Kursuscentret KHS
Køge Handelsskole
Campusbuen 21
4600 Køge

 

”Der findes i dag en stor gruppe, som står på kanten af arbejdsmarkedet.
At så mange ikke formår at få fast tilknytning til arbejdsmarkedet
er både et problem for den enkelte og for samfundet.”
Regeringens udspil Danmark kan mere, september 2021

 

Tilmelding
Uddannelsessekretær Mette Grasberger

Kurser og uddannelsesforløb

Læs mere om kurser og uddannelsesforløb på Køge Handelsskole