Styrk jeres sociale kapital med korte fokuserede workshops

Fokuseret arbejde med at styrke den sociale kapital på arbejdspladsen er med til at sikre en direkte kobling til det daglige arbejde og gøre en positiv forskel for både medarbejdere og elever.

Godt samarbejde, trivsel og kvalitet kommer ikke af sig selv. Det kræver fokuseret dialog og en fælles forståelse af, hvad kerneopgaven går ud på, uanset om man er pædagog, lærer eller leder. For at styrke samarbejdet og tilliden internt i en gruppe, på tværs af grupper og mellem forskellige niveauer kræver det, at der kontinuerligt er dialog om, hvordan social kapital kommer til udtryk fx i form af de tre diamanter; retfærdighed, samarbejde og tillid.

Indhold
På forløbet arbejder vi med at skabe fælles forståelse af hvad social kapital er, og hvordan det kommer til udtryk på jeres arbejdsplads. Konkret arbejder vi bl.a. med disse spørgsmål:

  • Hvad betyder graden af social kapital for trivsel, kvalitet, produktivitet og kreativitet hos jer?
  • Hvilken betydning har det for den enkelte og for skolen/SFO, at der arbejdes ud fra en fælles forståelse af hvad kerneopgaven er?
  • Hvordan bidrager alle (medarbejdere/ledere) til at udvikle og indgå i relationer, der er nødvendige for at løse kerneopgaven?
  • Hvordan skal vi fremover fastholde arbejdet med at udvikle vores sociale kapital?

”Via teori og eksempler fra vores hverdag fik vi en fælles forståelse og enighed om, hvordan vi skulle udleve social kapital hos os. Vi drøftede en del, hvad en arbejdsplads skal kunne rumme af vaner, mærkeligheder osv. jeg oplever så sent som i sidste uge, at medarbejdere minder hinanden om de aftaler vi indgik i forløbet: ”vi taler med og ikke om hinanden”. Så ja, både medarbejdere og ikke mindst jeg har haft meget glæde af forløbet.”
Jeanette Mortensen, viceskoleleder på Store Heddinge Skole

Undervisningssted

Kursuscentret KHS
Køge Handelsskole
Campusbuen 21
4600 Køge

 

Målgruppe
Dette forløb er målrettet lærere, pædagoger og andre ansatte i skoler og SFO, der gerne vil styrke deres interne samarbejde enten i faggruppen og/eller på tværs af faggrupper. Et eksempel kunne være samarbejdet mellem medarbejdere i SFO og indskoling.

Tilrettelæggelse
Forløbet kan fx tilrettelægges med ½-dags workshops, hvor der er mulighed for at arbejde med temaerne fra gang til gang

Sted
Forløbet kan afholdes i eget regi eller hos Kursuscentret KHS
Køge Handelsskole
Campusbuen 21
4600 Køge

Pris
Afhænger af forløbsdesign

Info
For uddybende information kontakt Kursuschef Charlotte Due cda@khs.dk / 2945 0275

Kurser og uddannelsesforløb

Læs mere om kurser og uddannelsesforløb på Køge Handelsskole