Styrk din mundtlige kommunikation

Kommunikation indgår i alt hvad vi foretager os. På vores arbejdsplads er et godt samarbejde med kolleger, kunder osv. afhængig af vores evne til at kommunikere på en hensigtsmæssig måde i situationen  

Fokus på dette kursus er at skærpe din bevidsthed om hvordan du kommunikerer og hvordan du kan arbejde med at styrke din kommunikation, både i jobsituationer og privat. Vi arbejder både med den bevidste og den ubevidste kommunikation, såvel som den verbale som den nonverbale.

 

                            Udbytte                                                                Indhold

Du lærer at skærpe din bevidsthed om hvordan du kommunikerer og hvordan du tilpasser din kommunikation til det enkelte menneske og til den givne situation, så den bliver effektiv.

 • Introduktion til kommunikation og kommunikationsmodeller
 • Aktiv lytning
 • Spørgeteknik
 • Assertiv kommunikation
 • Feedback
 • Anerkendende og dialogbaseret kommunikation

 

Undervisningsform

På kurset inddrager vi deltagernes egne udfordringer. Det er derfor vigtigt, at du har lyst til og mod på at bringe dig selv i spil.  Vi veksler mellem teorioplæg, øvelser, træning, refleksion og feedback.

Forløbet er en uddannelse på grundlæggende niveau, baseret på kompetencegivende AMU-mål, hvilket vil betyde mulighed for løntabsgodtgørelse efter gældende regler. Kan også tages af ledige som 6 ugers jobrettet uddannelse. 

Dato, fag og priser:

Startdato

03-06-2020

Slutdato

04-06-2020

Varighed
2 dage

Undervisningstidspunkt
8.30 - 15.54


Antal deltagere
Minimum 16 deltagere


Kviknummer
259401amukomle1320


Adgangskrav
Ingen


Samlet kursuspris
Erhvervsuddannelsesniveau kr. 376. Videregående/ledige - kr. 1.193,50.


Tilmeldingsfrist
20-05-2020

Tilskudsordninger på efter- og videreuddannelse
Der kan være mulighed for at søge refusion via Kompetencefonde. Spørg din tillidsmand el. arbejdsgiver.

 

VEU-godtgørelse
Der er mulighed for at søge VEU-godtgørelse efter gældende regler. Læs mere på www.veug.dk. VEU-godtgørelse søges elektronisk via www.efteruddannelse.dk

Download beskrivelsen i pdf:Udskriv beskrivelse

6 ugers jobrettet uddannelse pr. 1. marts 2017 (KLIK HER for at læse hele bekendtgørelsen om 6 ugers jobrettet uddannelse for forsikrede ledige - retsinformation.dk)

6 ugers jobrettet uddannelse er for ledige, som enten er

 • ufaglærte,
 • faglærte,
 • eller har en kort videregående uddannelse, og samtidig har en erhvervsfaglig uddannelse

6 ugers jobrettet uddannelse kan tidligst påbegyndes efter 5 ugers sammenlagt ledighed og skal være afsluttet inden for de første 9 måneders sammenlagt ledighed for personer, der er fyldt 25 år, og inden for de første 6 måneders sammenlagt ledighed for personer, der ikke er fyldt 25 år

Hvilke kurser/uddannelser må du deltage på - Positivlisten 
Beskæftigelsesministeriet har udarbejdet en positivliste med kurser og uddannelser, der kan vælges imellem, når man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse. Kurserne er inddelt i forskellige erhvervsgrupper.

Som ledig i målgruppen for jobrettet uddannelse kan man uanset uddannelsesniveau frit vælge fra positivlisten, hvilke kurser man ønsker at deltage i. Når man har fået godkendt et kursus, har man samtidig foretaget et valg af erhvervsgruppe, som man derefter er bundet af. Man kan derfor efter sit valg alene ansøge om kurser inden for denne erhvervsgruppe.

På Kursuscentret vil det fremgå af det enkelte AMU-forløb, om det er med på positivlisten.

Tilmelding
Tilmelding til jobrettet uddannelse foregår ved at udfylde blanket AR237 sammen med den skole, der afholder det kursus, du ønsker at deltage på. Kontakt en af kursussekretærerne og få tilsendt en blanket der gælder for netop det kursus, du ønsker at deltage på.

Blanketten SKAL udfyldes af både ansøger og uddannelsessted INDEN den sendes til ansøgers A-kasse.

Er du i tvivl om tilmelding?
Ring eller skriv til en af kursussekretærerne

Klik på bjælken eller over den blå streg herunder


Hent forudfyldt AR237

Ledig på jobplan eller lignende

Hvis du er:

 • I aktivering
 • Revalidend
 • Flexjobvisiteret
 • Kontanthjælpsmodtager

 - skal du tale med dit JOBCENTER, som så vil stå for tilmeldingen. 

Medbring evt. et print af kursusbeskrivelsen til dit jobcenter. 

Er du i tvivl om tilmelding?

Så ring eller skriv til en af kursussekretærerne.


Gå til tilmelding

Generelt om AMU-kurser

Læs mere om AMU-kurser på Køge Handelsskole

Læs mere

Undervisningssted

Kursuscentret KHS
Køge Handelsskole
Campusbuen 21
4600 Køge

 

Generelt om AMU-kurser

Læs mere om AMU-kurser på Køge Handelsskole