Styrk din formidlingsevne!

Kort kursus i voksenpædagogiske metoder for dig, der underviser, har formidlingsopgaver og faciliterer lærende processer

Oplever du udfordringer med tilrettelæggelse og gennemførelse af oplæg og kurser. Kunne du tænke dig at få viden om helt konkrete metoder, der giver dine deltagere en større oplevelse af relevans og involvering?

Om kurset
Kurset giver en kort introduktion til pointer omkring voksnes læring
og metoder, der understøtter disse pointer.
Gennem kurset arbejdes med deltagernes oplevede udfordringer i egne konkrete læringsforløb og refleksioner over meningsfulde metodetilpasninger.

Indhold

 • Hvad skal der til for at voksne lærer?
  Kort introduktion til de væsentligste pointer om voksnes læring og principper, der skal tilgodeses i læringssammenhænge i forhold til konkrete mål.
 • Hvilke metoder understøtter involvering og mening?
  Præsentation af metoder og refleksion over metodernes relevans i forhold til konkrete mål.
 • Modstand, motivation og læring
  Hvordan kan modstand i undervisningen mødes og anvendes som læringspotentiale?
 • Transfer til praksis
  Hvordan får du omsat din nye viden til dine konkrete forløb?

Udbytte
Du vil i forbindelse med forløbet tilpasse og justere dine egne konkrete læringsforløb med henblik på at kunne udføre disse professionelt og opnå en større læringseffekt i forhold til dine konkrete målgrupper.

Varighed og datoer
4 dage
Kl. 9.00-16.00

14. november 2019
2. december 2019
27. januar 2020
10. februar 2020

Underviser
Uddannelseskonsulent
Annette Færch

Kursusforløb
Kurset tager udgangspunkt i deltagernes egne udfordringer. Det er derfor vigtigt, at du har lyst til og mod på at bringe dig selv i spil. Vi veksler mellem teorioplæg, øvelser, træning, refleksion og feedback.

Pris
Kr. 6.300,- ekskl. moms
Inkl. fuld forplejning

Sted
Kursuscentret KHS
Køge Handelsskole
Campusbuen 21
4600 Køge

Ved interesse
Send mail til kursussekretær Mette Grasberger

Kurser og uddannelsesforløb

Læs mere om kurser og uddannelsesforløb på Køge Handelsskole