Strategisk ledelse

Strategisk ledelse bliver i stigende grad vigtigt at arbejde med for at sikre virksomhedernes overlevelse. Derfor har vi udviklet et særligt tilrettelagt forløb, der giver danske ledere de rette værktøjer til at skabe konkurrenceevne og merværdi i virksomhederne.

Om strategisk ledelse
Gennem kurset får deltagerne mulighed for at se strategi som en helhed omkring virksomheden, både hvad angår virksomhedens relationer til omgivelserne og virksomhedens interne ressourcer og kompetencer. Vi ser også på, hvordan ledelsen kan udvikle og fastlægge de langsigtede intentioner for virksomheden samt udvise strategisk handlekraft.

Som et eksempel på værdien af strategiarbejdet i forbindelse med, at det internationale revisionshus Ernst & Young kårede årets ”Entrepreneur of the Year”:

Ud af mere end 1000 danske vækstvirksomheder, der opfyldte succeskriterierne, viste det sig, at hele 95% arbejder aktivt med strategi.

Så det løbende arbejde med strategi er afgørende for at skabe vindervirksomheder.

Indhold og tilrettelæggelse
Hver deltager skal forud for kurset overveje hvilke strategiske udfordringer deres virksomhed står overfor.

Kurset er tilrettelagt med en variation af teori, underviseroplæg, cases, gruppearbejde, erfaringsudveksling, feedback med mere.

Udbytte
Vores ønske er, at kurset kan give inspiration, viden og redskaber til skabelsen af fremtidens vindervirksomheder.

Program
Hver deltager skal overveje hvilke strategiske udfordringer deres virksomhed står overfor.

Kurset er tilrettelagt med en variation af teori, underviseroplæg, cases, gruppearbejde, erfaringsudveksling, feedback med mere.

Dag 1
Analyse af eksterne faktorer:

 • PEST Analyse
 • Konkurrentanalyse
 • Porter´s 5 forces
 • Boston matricen

 Analyse af interne faktorer:

 • De 4 bundlinjer
 • De 7 S´er
 • Værdikæde

SWOT og forandringsbehov

Dag 2
Virksomhedens strategiske intention:

 • Vision
 • Mission
 • Værdier

Strategisk handlekraft:

 • Strategiske mål
 • Strategiudvikling
 • Implementering af strategi

Dag 3 opfølgning – kl. 08.30-12.00

 • Hvilke kritiske forandringsbehov eksisterer for din virksomhed?
 • Er den strategiske intention den rigtige for i din virksomhed eller skal den ændres?

Hvordan vil du som leder udvise strategisk handlekraft i din virksomhed?

Undervisningssted

Kursuscentret KHS
Køge Handelsskole
Campusbuen 21
4600 Køge

 

Kurset kan afholdes i egen virksomhed

Kursusforløb
Kurset tager udgangspunkt i deltagernes egne udfordringer. Det er derfor vigtigt, at du har lyst og mod på at medbringe konkrete erfaringer og cases, som vi kan arbejde med på kurset. Vi veksler mellem teorioplæg, øvelser, træning, refleksion og feedback.

Varighed
Afhænger af forløbsdesign.

Pris
Efter aftale afgives uforpligtende tilbud

Ved interesse
Send mail til studiesekretær Mette Grasberger mgra@khs.dk / 9134 6652

Kurser og uddannelsesforløb

Læs mere om kurser og uddannelsesforløb på Køge Handelsskole