Strategi seminar

Indhold
Det strategiske arbejde i virksomheden involverer alle - ledere, mellemledere, medarbejdere og eksterne samarbejdspartnere. Hvordan der arbejdes med virksomhedens eksterne og interne strategifaktorer, med udvikling, vision og strategiske målsætninger, mål og implementeringsprocesser afhænger af, hvilket organisations- og ledelsesperspektiv der er det fremherskende.

En kompleks verden kalder på strategisk tydelighed for at alle i virksomheden, fordi professionalitet og konkurrencedygtighed netop er forankret i,  at alle i virksomheden har fokus på de strategiske mål, såvel i forhold til interne som eksterne anliggender.  

Et samarbejde med en konsulent fra Kursuscentret på KHS være godt givet ud, fordi præcise, målrettede og gennemanalyserede indsatser giver målbare resultater.

En lille historie - blot til inspiration.

" En direktør for et større internationalt firma henvendte sig en dag til Kursuscentrets konsulentafdeling og bad om hjælp til at kvalificere deres årlige strategiseminar. "Seminarerne bliver sgu så kedelige, og folk venter bare til seminaret er overstået - det er det samme igen og igen....".

Direktøren bad om hjælp til at komme i gang med en proces, hvor firmaets samlede ledergruppe kunne forberede sig til at bidrage konstruktivt og fremadrettet til et kommende strategiseminar med firmaets bestyrelse.

Direktørens mål var, at han sammen med sine ledere for de forskellige afdelinger og søjler gennem et såkaldt kickoff-møde, kunne sikre en tydeligere involvering og et mere konkret commitment i forhold til firmaets strategier.

I samarbejde med en konsulent fra Kursuscentret udmøntede dette sig i en formiddag, hvor alle mødtes omkring en form for "revitaliseringsproces" af de allerede foreliggende strategiske målsætninger. Fokus på dette at gå fra strategiske målsætninger til konkrete handlingstiltag blev omdrejningspunktet for såvel dialog, introduktion til konkrete arbejdsmodeller og udfærdigelse af handleplaner.

 

Målgruppe
Ledere og medarbejder i såvel offentlige som private virksomheder

Tilrettelæggelse
Jf. aftaler og behov. Alt lige fra korte kick-off- møder til længerevarende processer i forbindelse med strategiske analyser til  udviklings- og implementeringsprocesser.

Forplejning
Det er muligt at tilkøbe forplejning. Aftales nærmere

Afholdelsessted
Kan afholdes på Kursuscentret KHS, Køge Handelsskole eller i egen virksomhed

Pris
Efter aftale afgives uforpligtende tilbud

Info
For uddybende information kontakt Charlotte Due på cda@khs.dk eller 2945 0275