Sociale medier i virksomheden

Sociale medier er i dag en lige så stor del af virksomhedens image og brand som produkter og services. Men fortæller din virksomhed jeres gode historie på det rette medie og i en form, der er rettet mod de ønskede målgrupper? Og hvordan kan din virksomhed arbejde strategisk med sociale medier på alle niveauer.

Om kurset
På kurset afsøger vi de forskellige sociale mediers styrker og svagheder, og hvordan virksomheden gennem storytelling som kommunikationsform kan skabe kreativ og engagerende interaktion med virksomheden interessenter. Vi arbejder endvidere med, hvordan virksomhedens strategi kan styrke markedsføring og kundeservice i forhold til reklameplacering og kundevejledning.

Kurset henvender sig til både ledere og medarbejdere, der varetager ansvar og opgaver omkring virksomhedens anvendelse af sociale medier til formidling af viden, informationer og kommunikation både internt og eksternt i virksomheden.

Indhold

  • Du får kendskab til forskellige sociale medier og deres respektive unikke egenskaber.
  • Du får indblik i at anvende storytelling og formulere budskaber, der er tilpasset en given målgruppe i virksomhedens interessent portefølje.
  • Du bliver bevidst om betydningen af strategisk anvendelse af sociale medier.
  • Du får redskaber og teknikker til at være bevidst om forskellige målgruppers særlige karakteristika og brugeradfærd.

Formen vil være en blanding af oplæg, dialog og konkret træning. Vi vil arbejde med konkrete problemstillinger og dilemmaer og forventer aktiv deltagelse.

Udbytte
Du vil som leder og som medarbejder blive bevidst om, hvordan virksomheden på alle organisatoriske niveauer kan anvende sociale medier strategisk. Og hvordan virksomheden bedst udnytter de sociale mediers særlige præmisser til formidling af kreativ og målrettet kommunikation med virksomhedens interessenter.

Undervisningssted

Kursuscentret KHS
Køge Handelsskole
Campusbuen 21
4600 Køge

 

Varighed
Holdundervisning: 3 dage
eller
Onlineundervisning: 25 timer

Kursusforløb
Kurset tager udgangspunkt i deltagernes egne udfordringer. Det er derfor vigtigt, at du har lyst til og mod på at bringe dig selv i spil. Vi veksler mellem teorioplæg, øvelser, træning, refleksion og feedback.

Pris
Efter aftale afgives uforpligtende tilbud

Sted
Kursuscentret KHS
Køge Handelsskole
Campusbuen 21
4600 Køge
eller som onlineundervisning

Underviser
IT underviser Tina Nielsen

Ved interesse
Send mail til kursussekretær Mette Grasberger

Kurser og uddannelsesforløb

Læs mere om kurser og uddannelsesforløb på Køge Handelsskole