Social kapital i praksis

Social kapital er en afgørende faktor virksomhedens effektivitet, produktivitet og for medarbejdernes trivsel. Social kapital er et udtryk for balancen mellem samarbejdsevne, retfærdighed og tillid i forhold til kerneopgaven i organisationen.

Om kurset
På kurset arbejder vi med grundstenene i social kapital; retfærdighed, samarbejdsevne og tillid. Hvordan de kommer til udtryk på arbejdspladsen og hvordan man i praksis kan arbejde med at styrke alle tre med kerneopgaven som omdrejningspunkt. Social kapital er noget vi skaber sammen på en arbejdsplads, og vi har derfor også fokus på relationer internt i team/afdelinger, på tværs af team/ afdelinger og mellem ledere og medarbejdere.

Indhold

  • Introduktion til teori om social kapital
  • Konkrete redskaber du kan bruge til at afdække social kapital og igangsætte processer, der kan styrke den sociale kapital
  • Social kapital som redskab i forandringsprocesser
  • Relationer og deres betydning for opbygningen af social kapital

Målgruppe
Social kapital skal opbygges i fællesskab og derfor henvender kurset sig til ledere, tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og andre, der ønsker at fremme arbejdspladsens sociale kapital.

Udbytte
Som deltager får du grundlægende viden om social kapital og konkrete redskaber til at igangsætte processer til at afdække og udvikle virksomhedens sociale kapital.

Undervisningssted

Kursuscentret KHS
Køge Handelsskole
Campusbuen 21
4600 Køge

 

Kurset kan afholdes i egen virksomhed

Konsulent/underviser
Uddannelseskonsulent
Annette Færch

Kursusforløb
Kurset tager udgangspunkt i deltagernes egne udfordringer. Det er derfor vigtigt, at du har lyst til og mod på at bringe dig selv i spil. Vi veksler mellem teorioplæg, øvelser, træning, refleksion og feedback.

Varighed
Afhænger af forløbsdesign.

Pris
Efter aftale afgives uforpligtende tilbud.

Ved interesse
Send mail til studiesekretær Mette Grasberger mgra@khs.dk / 9134 6652

Kurser og uddannelsesforløb

Læs mere om kurser og uddannelsesforløb på Køge Handelsskole