Samtaler der virker

Et forløb for A-kassemedarbejdere, der afholder ressourcefokuserede og motiverende vejledningssamtaler

De fleste A-kassemedarbejdere har stor erfaring med at balancere dobbeltrollen som vejleder og kontrollant, hvilket kan være en udfordring i forhold til særlige grupper af ledige.

A-kasse medarbejderne har stor viden og erfaring med regler, rettigheder og muligheder, der knytter sig til den lediges situation. De store udfordringer opleves oftest der, hvor samtalen skal skabe erkendelser og lyst til forandringer hos den ledige.

Om kurset
Dette kursusforløb søger at udfordre og opkvalificere A-kasse medarbejderne på deres viden og praksis i forhold til at understøtte motivation, udvikling og nytænkning hos den ledige.

En god vejledningssamtale er båret af medarbejderens store viden om muligheder, regler og krav, som knytter sig til den ledige. De fleste
A-kassemedarbejdere har da også et skarpt blik på muligheder og løsninger med afsæt i den vejledningssøgendes konkrete situation. Gode løsninger er dog båret af den lediges reflekterede erkendelser og beslutninger om fremtidige handlinger.

Dette kursus arbejder i dybden med en nyere forståelse af, hvordan man understøtter kvalificeret selvbestemmelse, som en væsentlig forudsætning for den vejledningssøgendes eget initiativ og handlekraft.

Vi udfordrer grundlæggende antagelser om, hvordan mennesker motiveres til handling, og tager udgangspunkt i en socialkonstruktivistisk forståelse af læring og udvikling.

Indhold
Undervisningen tager afsæt i deltagernes erfaringer fra praksis og fælles refleksion over teori og transfer til praksis. Vi arbejder særligt med fokus på en forståelse af, at individet konstruerer sin egen viden, og at motivation til forandring og udvikling sker gennem indsigt og erkendelse hos den ledige – baseret på kvalificeret selvbestemmelse.

Undervisningen veksler mellem oplæg, refleksioner i par og grupper og samtaletræning med feedback.

Varighed og datoer
3 x 2 dage
Kl. 9.00-16.00

Kursusforløb
Kurset tager udgangspunkt i deltagernes egne udfordringer. Det er derfor vigtigt, at du har lyst til og mod på at bringe dig selv i spil. Vi veksler mellem teorioplæg, øvelser, træning, refleksion og feedback.

Pris
Efter aftale afgives uforpligtende tilbud.

Sted
Kursuscentret KHS
Køge Handelsskole
Campusbuen 21
4600 Køge

Ved interesse
Send mail til kursussekretær Mette Grasberger

Kurser og uddannelsesforløb

Læs mere om kurser og uddannelsesforløb på Køge Handelsskole