Realkompetecevurdering

Afklaring, overblik og fremdrift

FÅ STYR PÅ DINE KOMPETENCER
Vil du have papir på alt det, du allerede kan, er der hjælp at hente. Har du stor arbejdserfaring inden for et område uden at have en egentlig uddannelse til det? Mangler du en adgangsgivende uddannelse?  Ønsker du at stå stærkere på arbejdsmarkedet? Så er det en idé at få en realkompetencevurdering, så du kan få skolepapirer på dine kompetencer. Realkompetencevurderingen kan afkorte et uddannelsesforløb, give dig skolepapirer uden at sidde på skolebænken, en uddannelse eller måske højere løn eller andre opgaver dér, hvor du arbejder nu. 

HVAD ER REALKOMPETENCEVURDERING
Realkompetencevurdering er en vurdering af din samlede mængde viden, færdigheder og kompetencer, uanset hvor og hvordan du har opnået dem. Det betyder, at du har mulighed for at få anerkendt de kompetencer, du har opnået enten via f.eks. dit arbejdsliv, forenings- og fritidsarbejde, bestyrelsesarbejde m.v.

SÅDAN KOMMER DU I GANG
En realkompetencevurdering (RKV) foregår typisk på følgende måde:

  1. Du samler dokumentation på det, du kan og ved, eventuelt ved at udfylde www.minkompetencemappe.dk. Her kan du ligeledes vedhæfte eksamens- og kursusbeviser.
  2. Du kontakter en voksenvejleder i Karrierevejledningen på Kursuscentret Køge Handelsskole. Er du ledig, skal du forinden have kontaktet dit jobcenter.
  3. Du inviteres til en indledende samtale med en vejleder om dine muligheder.
  4. Du kommer til kompetencevurdering med en underviser, studievejleder eller studieleder
  5. Klik her for at høre mere om RKV på Køge Handelsskole eller klik her for at høre om RKV generelt

SAML DOKUMENTATION
Saml den dokumentation, du har. Du skal kunne dokumentere din uddannelse, dine kurser, erhvervserfaring og andet. Du skal kunne bevise den erfaring, som du har beskrevet i dit CV.  

DIN ANERKENDELSE
Hvis dine kompetencer vurderes til helt eller delvist at kunne sidestilles med målene for et fag, kursus, fagmodul eller en hel uddannelse, udstedes enten et uddannelsesbevis eller et kompetencebevis.

Undervisningssted

Kursuscentret KHS
Køge Handelsskole
Campusbuen 21
4600 Køge

 

KONTAKT
RKV vejleder, Pernille Røn Bærensen

Kurser og uddannelsesforløb

Læs mere om kurser og uddannelsesforløb på Køge Handelsskole